Libertas
Libertas

» ©2020
SK | far. > col. | 63 min. | sociálny, časozberný dokument > social, time-lapse documentary

Libertas

The full-length documentary LIBERTAS probes the world of cryptotechnologies in Slovakia and the Czech Republic. It seeks to clarify the topic of cryptocurrencies, blockchain, the financial system and digital freedom to ordinary people through the stories of innovators, experimenters, successful entrepreneurs, scholars and the accounts of sceptics, representatives of state and financial institutions, and scientists.
>>
Celovečerný dokumentárny film LIBERTAS je sondou do sveta kryptotechnológií na Slovensku a v Česku. Prostredníctvom príbehov inovátorov, experimentátorov, úspešných podnikateľov, vzdelancov a výpovedí skeptikov, predstaviteľov štátnych a finančných inštitúcií, ekonómov či vedcov sa jeho tvorcovia snažia objasniť bežným ľuďom tému kryptomien, blockchainu, finančného systému a digitálnej slobody.


Director > Réžia   Boris Vereš
Story > Námet Boris Vereš, Slavomír Kralovič
Screenplay > Scenár Boris Vereš, Slavomír Kralovič, Tomáš Dušička
DOP > Kamera Lukáš Teren
Editors >  Strih Boris Vereš, Slavomír Kralovič
Music > Hudba Boris Vereš
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Boris Vereš, Michal Džadoň
Animation > Animácia Milan Kolenič
Cast > Hrajú Pavol Lupták, Juraj Bednár, Juraj Karpiš, Peter Bešina, Roman Tyc
Filmography > Filmografia Boris Vereš (1987)

2020: Libertas

 

Production > Produkcia Fullframe (SK)
Co-production > Koprodukcia  -
Producer > Producent Slavomír Kralovič (SK), Boris Vereš (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 63 000 €
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
01-03/2019
Expected Completion >
Plánované dokončenie
09/2019
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 01/2021
o o
Web www.libertasfilm.sk
Previous Title > Predchádzajúci názov Internet 2.0

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Fullframe
Karpatské námestie 10/A, SK-831 06 Bratislava
+421 949 626 877
slavo@fullframe.sk
www.fullframe.sk

see main contact see main contact

updated: 07.01.2021