Doktor Martin: Záhada v Beskydách
Doc Martin: Greatest Case
(Doktor Martin: Záhada v Beskydech)

» ©2018
CZ - SK | far. > col. | 90 min. | komédia > comedy

Doktor Martin: Záhada v Beskydách

In this film, based on a successful Czech TV series, Doc Martin solves personal mysteries and detective plots. Over the course of a single day, he has to look after his small child, settle his traditional misunderstandings with his partner and get to the bottom of a mystery with tracks leading deep into the past. The age-old secret of the Beskids forests had almost been forgotten when it is revived by the discovery of a remarkably small skeleton. This causes a commotion in the rural town, a commotion which becomes even greater as sergeant Topinka and Doc Martin dig deeper in their investigation.
>>
Seriálový doktor Martin rieši vo filme záhady osobného života i detektívnej zápletky. V priebehu jedného dňa sa musí postarať o svoje malé dieťa, vyžehliť si tradičné nedorozumenia s partnerkou a prísť na koreň záhade, ktorej stopy vedú hlboko do minulosti. Dávne tajomstvo beskydských lesov je už takmer zabudnuté, keď ho oživí nález podivuhodne malej kostry. To vnesie do mestečka v horách rozruch, ktorý sa ešte zväčší, keď sa do vyšetrovania vrhnú strážmajster Topinka a doktor Martin.


Director > Réžia   Petr Zahrádka
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Tomáš Končinský
DOP > Kamera Miloslav Holman
Editors >  Strih Marek Opatrný
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Tomáš Zůbek, Jiří Graf
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Miroslav Donutil, Robert Mikluš, Jitka Čvančarová, Jana Štěpánková, Marek Geišberg
Filmography > Filmografia Petr Zahrádka (1974)

2018: Doktor Martin: Záhada v Beskydách

Production > Produkcia Bionaut (CZ)
Co-production > Koprodukcia Česká televize (CZ), Raketa (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Vratislav Šlajer (CZ), Zuzana Mistríková (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 697 853 €
Support > Podpora  -
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
SK: 12/2018, PubRes
CZ: 12/2018, Bontonfilm
o o
Web  -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Bionaut
Dělnická 47, CZ-170 00 Praha 7
info@bionaut.cz
www.bionaut.cz

Raketa
Grӧsslingová 63, SK-811 09 Bratislava
zuzana@raketa.watch
www.raketa.watch

see main contact see main contact

updated: 07.03.2019