Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Ako som sa stala partizánkou
Filmový odboj proti zabudnutiu
How I Became a Partisan
Film Resistance Against Oblivion

» ©2021
SK - CZ | far. > col. | 90 min. | sociálny dokument > social documentary

Ako som sa stala partizánkou <br>Filmový odboj proti zabudnutiu

The feature-length documentary How I Became a Partisan comes with an unprecedented story of Slovak and Czech or, better, Czechoslovak, history. The main theme of the movie is searching for the fate of forgotten Roma partisans. The author of the film is Roma director Vera Lacková. Her search for, and disclosure of, stories of Roma partisans is based primarily upon the life-story of her great-grandfather, the Roma partisan Ján Lacko. The autobiographical quest brings the director closer to previously unpublished facts from (Czecho) Slovak history.
>>
Celovečerný dokument Ako som sa stala partizánkou s podtitulom Filmový odboj proti zabudnutiu prichádza s doposiaľ nepoznaným príbehom slovenskej a českej, respektíve československej histórie, ktorého hlavnou témou je pátranie po osudoch rómskych odbojárov. Autorkou filmu je Vera Lacková, ktorá pri odhaľovaní príbehov zabudnutých hrdinov vychádza predovšetkým zo životného príbehu svojho pradeda, rómskeho partizána Jána Lacka. Autobiografické pátranie privádza režisérku k doposiaľ nezverejneným faktom našich dejín.


Director > Réžia   Vera Lacková
Story > Námet Vera Lacková
Screenplay > Scenár Vera Lacková
DOP > Kamera Petr Racek
Editors >  Strih Hana Dvořáčková
Music > Hudba Jan Šikl ml.
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Klára Jašková
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Vera Lacková (1989)

2021: Ako som sa stala partizánkou

Production > Produkcia Media Voice (SK)
Co-production > Koprodukcia Film & Sociologie (CZ), Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Česká televize (CZ)
Producer > Producent Vera Lacková (SK), Jan Bodnár (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 180 681 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, ERSTE Foundation Roma Partnership, Kultminor, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Visions du Réel Film Market, CH, 2021,
IDFA Docs For Sale, NL, 2020,
East Doc Platform, CZ, 2020,
Ex Oriente Film, CZ, 2019,
MFF Febiofest - Works in progress, SK, 2019,
ACE Producers Training days, CZ, 2018,
IDFAcademy, NL, 2018,
Oppose othering, DE, 2017
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
goEast Film Festival 2021, Germany / Filmový festival goEast 2021, Nemecko
Release >
Distribučná premiéra
SK: 11/2021, Itafilm
o o
Web www.filmpartizanka.eu
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Media Voice
Okružná 21/1, SK-972 51 Handlová
+421 948 289 007
mediavoice@mediavoice.eu
www.mediavoice.eu

East Silver Karavana / Walter Nagy
nagy@dokweb.net
see main contact

updated: 14.11.2021