Niečo naviac
An Extra Something

» ©2018
SK | far. > col. | 67 min. | sociálny dokument > social documentary

Niečo naviac

13-year-old Dorotka rehearses drama, she wants to become an actress. However, there is something that makes her different from other kids – she has Down’s syndrome. Her parents rejected the offer to get rid of her. Unique life situations create a story which shows that these people have something additional. The movie tears down prejudices and myths associated with this syndrome and shows that these people are capable of being a benefi t for their family and society.
>>
Trinásťročná Dorotka nacvičuje divadlo, chce byť herečkou. Od iných sa líši tým, že má Downov syndróm. Rodičia odmietli možnosť zbaviť sa jej. Príbeh zobrazuje unikátne situácie, v ktorých sa autenticky odkrýva život mladého človeka s Downovým syndrómom. Film búra mýty a predsudky o tomto syndróme a podáva svedectvo o tom, že títo ľudia majú skutočne „niečo naviac“. Napomáha divákovi pochopiť, že ľudia s touto diagnózou dokážu byť prínosom tak pre svoju rodinu, ako aj pre spoločnosť.


Director > Réžia   Palo Kadlečík, Martin Šenc
Story > Námet Palo Kadlečík
Screenplay > Scenár Martin Šenc, Palo Kadlečík
DOP > Kamera Palo Kadlečík, Jaromír Ferianc
Editors >  Strih Juraj Ondruš, Palo Kadlečík
Music > Hudba Ľubica Čekovská
Set Design > Architekt -
Costumes > Kostýmy -
Sound > Zvuk Igor Baar
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú Dorota Vlčková
Filmography > Filmografia

Martin Šenc (1986)

2018: Niečo naviac (spolurež. / co - dir.)

Palo Kadlečík (1986)

2018: Niečo naviac (spolurež. / co - dir.)

Production > Produkcia KADMEDIA (SK)
Co-production > Koprodukcia UP-Down syndrom (SK)
Producer > Producent Palo Kadlečík (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 55 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra - - -
o   -o
Svetová premiéra>
World Premiere
09/2018, 13. MFF Cinematik, 2018 / 13th Cinematik IFF, 2018
Release >
Distribučná premiéra
SK: 09/2018, FILMTOPIA
o o
Web www.nieconaviac.sk
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
KADMEDIA
Zadunajská cesta 1, SK-85101, Bratislava
+421 904 683 704


see main contact see main contact

updated: 16.04.2019