Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Hovory s TGM
Talks with TGM

» ©2018
CZ - SK| far. > col. | 77 min. | dráma > drama

Hovory s TGM

Film about T. G. Masaryk and Karel Čapek, two extraordinary men, the best that ever lived in our country; about the fact that the First Czechoslovak Republic, which they symbolised, had a deep content and meaning in terms of its underlying concepts. But also about the fact that emotions can sometimes be stronger than an idea, even in the case of exceptional people. The film also reflects on the relation between literature and life: that the first reflects the latter, but that in no way is it to be taken for granted. To ascertain one’s inner truth is the most difficult thing in the world.
>>
Film o T. G. Masarykovi a Karlovi Čapkovi, dvoch mimoriadnych mužoch, najlepších z tých, akí kedy v Československu žili. Film o tom, že prvá republika, ktorú symbolizovali, mala hlboký obsah a zmysel. Ale aj o tom, že emócie môžu byť niekedy silnejšie než myšlienka, a to aj u výnimočných ľudí. A zároveň o vzťahu medzi literatúrou a životom: o tom, že prvé odráža druhé, ale naopak to nie je samozrejmosť. Dopátrať sa svojej vnútornej pravdy je tá najťažšia vec na svete.


Director > Réžia   Jakub Červenka
Story > Námet -
Screenplay > Scenár Pavel Kosatík
DOP > Kamera Jan Malíř
Editors >  Strih Martin Palouš
Music > Hudba Josef Mašek
Set Design > Architekt Jan Šorm
Costumes > Kostýmy Katarína Štrbová-Bieliková
Sound > Zvuk Josef Mašek
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú Martin Huba, Jan Budař
Filmography > Filmografia Jakub Červenka (1983)
debut
Production > Produkcia Bedna Films (CZ)
Co-production > Koprodukcia FANTOMAS PRODUCTION (SK)
Producer > Producent Jakub Červenka (CZ), Daniel Kachút (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
04/2018
World Premiere >
Svetová premiéra
10/2018, 22. MFDF Ji.hlava, 2018 / 22nd Jihlava IDFF, 2018
Release >
Distribučná premiéra
ČR: 10/2018, Bontonfilm
SK: 01/2019, Bontonfilm
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Bedna Films
Hradčanské nám. 61/11, CZ-118 00 Praha
+420 777 317 980
jakub@bednafilms.cz
www.bednafilms.cz

FANTOMAS PRODUCTION
Špitálska 57, SK-811 08 Bratislava
+421 905 526 519
dano@fantomasproduction.sk
www.fantomasproduction.sk

see main contact see main contact

updated: 03.06.2019