Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Tri želania
The Third Wish
(Přání k mání)

» ©2017
CZ - SK| far. > col. | 105 min. | rodinný film > family film

Tri želania

The Christmas film filled with magic is interwoven with fantasy and virtually anything can happen in it. Albert, the main protagonist, is unhappily in love with his friend’s sister. Thanks to a good deed he is granted one wish from a magical old man, but with it comes the difficult question – how to make best use of this single wish. He doesn’t want to waste it totally and he has to constantly thwart the intrigues of those who want to prise it from him. The journey to wisdom and a big decision begins.
>>
Vianočný film plný kúziel je pretkaný fantáziou a môže sa v ňom splniť prakticky čokoľvek. Hlavný hrdina Albert je nešťastne zamilovaný do sestry svojho kamaráta. Vďaka dobrému skutku získa od čarovného deduška, jedno želanie a s ním prichádza čertovská otázka - ako s ním čo najlepšie naložiť. On sám ho nechce úplne premárniť a neustále čelí nástrahám od tých, ktorí mu ho chcú vyfúknuť. Začína sa cesta za poznaním a veľkým rozhodnutím.


Director > Réžia   Vít Karas
Story > Námet Miroslav Adamec
Screenplay > Scenár Miroslav Adamec
DOP > Kamera Pavel Berkovič
Editors >  Strih Michal Hýka
Music > Hudba David Solař
Set Design > Architekt Ondřej Lipenský
Costumes > Kostýmy Stanislava Šlosserová
Sound > Zvuk Petr Čechák, Lukáš Martina, František Šec
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú Filip Antonio, Jitka Čadek Čvančarová, Martin Myšička, Marián Slovák, Lukáš Latinák, Ivan Romančík
Filmography > Filmografia Vít Karas (1978)
debut
Production > Produkcia Česká televize (CZ)
Co-production > Koprodukcia TV Markíza (SK), Promea Communication (SK)
Producer > Producent Jan Maxa (CZ). Nataša Barošová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 483 225 Eur
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra - - -
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
SK: 12/2017, Continental Film; CZ: 12/2017, Bontonfilm
o o
Web www.trizelania.markiza.sk
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

Česká televize
Kavčí hory, CZ-140 70 Praha 4
+420 261 131 111
info@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz

Promea Communication
Tvarožkova 8, SK-811 03 Bratislava
+421 910 810 300
promea@promea.sk
http://promea.sk/


Petra Štovíková / Česká televize
+420 261 137 106
petra.stovikova@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz
see main contact

updated: 09.03.2018