Smutné jazyky
Sad Languages

» ©2018
SK | far. > col. | 60 min. | kreatívny, politický, sociálny dokument > creative, political, social documentary

Smutné jazyky

A germanist from Comenius University in Bratislava, Jozef Tancer is seeking out near-defunct german dialects which have been moulded into unique forms within the territory of current Slovakia for more than 700 years. His scientifi c interest increasingly becomes more and more personal. By means of unknown, suppressed stories, he learns about the dramatic events that were introduced by World War II and subsequently by the principle of collective guilt into the present-day lives of the so-called Carpathian germans in Slovakia.
>>
Germanista z Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Tancer hľadá vymierajúce nemecké nárečia, ktoré sa vyše 700 rokov formovali na území dnešného Slovenska do unikátnej podoby. Jeho vedecký záujem sa stáva čoraz osobnejším. Cez neznáme, zamlčované príbehy sa dozvedá o dramatických udalostiach, ktoré do súčasného života tzv. karpatských Nemcov na Slovensku priniesla druhá svetová vojna a po nej princíp kolektívnej viny.


Director > Réžia   Anna Grusková
Story > Námet Jozef Tancer
Screenplay > Scenár Anna Grusková
DOP > Kamera Viera Bačíková
Editors >  Strih Darina Smržová
Music > Hudba Boris Lenko
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Dušan Kozák
Animation > Animácia Andrej Kolenčík
Cast > Účinkujú Jozef Tancer, Werner Scholz, Anna Čertíková, Helga Niklesová, Ivan Chalupecký a ďalší
Filmography > Filmografia Anna Grusková (1962)

2018: Smutné jazyky
2016: Profesionálna cudzinka
2014: Návrat do horiaceho domu

Production > Produkcia Reminiscencie (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Anna Grusková (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 40 000 €
Support > Podpora Goethe Institut, Audiovizuálny fond, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Ministerstvo kultúry SR
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Svetová premiéra >
World Premiere
09/2018, 13. MFF Cinematik, 2018 / 13th Cinematik IFF, 2018
Release >
Distribučná premiéra
10/2018, Reminiscencie
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Moji milí susedia alebo Sprechen Sie Karpatendeutsch?

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Reminiscencie
Jelenia 10, SK-811 05 Bratislava
+421-905 810 038
reminiscencie.sk@gmail.com
www.reminiscencie.sk

Anna Grusková / Reminiscencie
+421 905 810 038
annagruskova@gmail.com
www.reminiscencie.sk
Anna Grusková / Reminiscencie
+421 905 810 038
annagruskova@gmail.com
www.reminiscencie.sk

updated: 16.04.2019