Nech je svetlo
Let There Be Light

» ©2019
SK - CZ | far. > col. | 93 min. | dráma > drama

Nech je svetlo

Milan (40), a guest-worker in Germany, discovers that, back home in Slovakia, his teenage son has become involved with home-grown militias when he is accused of bullying and killing a classmate. The father starts to seek out the truth about what happened, the truth about himself...
>>
Slovenský gastarbeiter v Nemecku Milan (40) zistí, že jeho syn tínedžer (16) sa doma zaplietol s nebezpečnou partiou, keď ho obvinia zo šikanovania a z usmrtenia spolužiaka. Otec začne zisťovať pravdu o tom, čo sa stalo, pravdu o stave vecí, pravdu o sebe samom...


Director > Réžia   Marko Škop
Story > Námet Marko Škop
Screenplay > Scenár Marko Škop
DOP > Kamera Ján Meliš
Editors >  Strih František Krähenbiel
Music > Hudba David Solař, Oskar Rózsa
Set Design > Architekt Pavol Andraško
Costumes > Kostýmy Erika Gadus
Sound > Zvuk Jan Čeněk
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Milan Ondrík, František Beleš, Zuzana Konečná, Daniel Fischer, Ľubomír Paulovič, Csongor Kassai, Anikó Vargová
Filmography > Filmografia Marko Škop (1974)

2019: Nech je svetlo
2015: Eva Nová
2009: Osadné
2006: Iné svety

Production > Produkcia ARTILERIA (SK)
Co-production > Koprodukcia Negativ (CZ), Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Česká televize (CZ)
Producer > Producent Marko Škop (SK), Ján Meliš (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 818 077 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Eurimages, Ministerstvo kultúry SR, Rozhlas a televízia Slovenska, Česká televize
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Works in Progress - Febiofest IFCF 2018
Works in Progress - Karlovy Vary IFF 2018
- -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
01 - 03/2018
World Premiere >
Svetová premiéra
Karlovy Vary IFF 2019, Czech Republic / MFF Karlove Vary 2019, ČR
Release >
Distribučná premiéra
SK: 09/2019, ASFK
CZ: 10/2019, AČFK
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
ARTILERIA
Drobného 23, SK-841 01 Bratislava
+421 903 789 198
artileria@artileria.sk
www.artileria.sk

LOCO FILMS
+33 7 62 99 49 19
international@loco-films.com
www.loco-films.com

LOCO FILMS
+33 7 62 99 49 19
international@loco-films.com
www.loco-films.com


updated: 02.02.2021