Slúžka
The Chambermaid

fiction » production
SK - CZ | far. > col. | 100 min. | dráma, historický, romantický > drama, historical, romantic

Slúžka

Just before World War 1, the fifteen-year-old poverty-stricken Anne from a small Slovak town arrives in Vienna to be a maid in a wealthy family. She meets Theresa, the daughter of a noble family, who was born and raised to be an adornment and a trophy – of the house, of her family, of Austria-Hungary. Anne and Theresa, two girls born in the same year, but at the other ends of the social ladder, find a soulmate in each other. They become best friends, lovers and the only light in a male-dominated world.
>>
Tesne pred prvou svetovou vojnou prichádza 15-ročná chudobná Anka slúžiť do panského domu vo Viedni. Tam spoznáva Theresu, najstaršiu dcéru vysokého štátneho úradníka, ktorá sa narodila, aby bola ozdobou a pýchou – domu, rodiny, Rakúsko-Uhorska. Anka a Theresa, dve dievčatá narodené v tom istom roku na opačných póloch spoločenského postavenia, sa stanú spriaznenými dušami a milenkami. Spája ich strach z mužov, zo spoločenských konvencií a vedomie, že o svojom živote nerozhodujú samy.


Director > Réžia   Mariana Čengel Solčanská
Story > Námet Hana Lasicová
Screenplay > Scenár Hana Lasicová, Mariana Čengel Solčanská
DOP > Kamera Ladislav Janošťák
Editors >  Strih Ondrej Azor
Music > Hudba
Set Design > Architekt Tomáš Berka
Costumes > Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková
Sound > Zvuk Jiří Klenka
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Dana Droppová, Radka Caldová, Zuzana Mauréry, Vica Kerekes, Anna Geislerová, Karel Dobrý, Cyril Dobrý, Lukáš Pelč, Peter Nádasdi
Filmography > Filmografia Mariana Čengel Solčanská (1978)

upcoming: Zakliata jaskyňa
upcoming: Slúžka
2020: Sviňa (spolurež. / co-dir.)
2017: Únos
2014: Láska na vlásku
2013: Miluj ma alebo odíď
2010: Legenda o Lietajúcom Cypriánovi

Production > Produkcia Bright Sight Pictures (SK)
Co-production > Koprodukcia CINEART TV Prague (CZ), Česká televize (CZ)
Producer > Producent Radka Babincová (SK), Simona Bago Móciková (SK), Viktor Schwarcz (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 460 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Pardubický kraj, Česká televize, Eurimages
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 jeseň / Autumn 2020
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2021
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 3/2022, Continental film
o o
Web www.brightsight.sk/portfolio/the-chambermaid/
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Bright Sight Pictures
Žilinská 10, SK-811 05 Bratislava
+421 910 325 680
hello@brightsight.sk
www.brightsight.sk

see main contact

see main contact

updated: 28.04.2021