Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Sprisahanie šedej rasy
Grey Lizard Conspiracy

» ©2017
SK - CZ| far. > col. | 78 min. | politický dokument > political document

Sprisahanie šedej rasy

Society is about to experience a paradigm shift. The people of Central Slovakia also feel an existential restlessness. A large number of UFO observations serve as proof that this area is coming to be the focus of interest of advanced civilisations. The protagonists are searching for the truth. They are not afraid to formulate bold hypotheses about the substance of global power, hidden connections between the Earth’s élites and exotic races from other worlds.
>>
Spoločnosť stojí pred paradigmatickou zmenou. Existenciálny nepokoj pociťujú aj obyvatelia stredného Slovenska. Veľký počet pozorovaní UFO je dôkazom, že sa táto oblasť dostáva do centra záujmu vyspelých civilizácií. Protagonisti hľadajú pravdu. Neboja sa formulovať odvážne hypotézy o podstate globálnej moci, skrytých prepojeniach medzi pozemských elitami a exotickými rasami z iných svetov.


 
Director > Réžia   Maroš Berák
Story > Námet -
Screenplay > Scenár Maroš Berák
DOP > Kamera Maroš Berák, Zuzana Piussi
Editors >  Strih Maroš Berák
Music > Hudba Ján Boleslav Kladivo, Lubo Burgr
Set Design > Architekt -
Costumes > Kostýmy -
Sound > Zvuk Richard Sabo
Animation > Animácia -
Cast > Účinkujú Ján Boleslav Kladivo, Peter Paulík, Miroslav Karlík, Lubo Schmida
Filmography > Filmografia Maroš Berák (1975)
2017: Sprisahanie šedej rasy
Production > Produkcia Ultrafilm (SK)
Co-production > Koprodukcia D1 film (CZ)
Producer > Producent Zuzana Piussi (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet -
Support > Podpora -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra - - -
o   -o
World Premiere>
Svetová premiéra
09/2017, 12. MFF Cinematik, 2017 / 12th IFF Cinematik Piešťany, 2017
Release >
Distribučná premiéra
SK: 02/2017, FILMTOPIA
o o
Web www.ufofilm.sk
Previous Title > Predchádzajúci názov Space Existence / Vesmírna existencia

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

Ultrafilm
Ukrajinská 10, SK-831 02 Bratislava
+421 903 513 206
maros.berak@gmail.com


D1film
Újezd 7, CZ-150 00 Praha 5
+420 603 164 232
vit@d1film.com
www.d1film.com

see main contact

Ultrafilm / Zuzana Piussi

+420-777 686 864, zuzapiussi@gmail.com


updated: 02.03.2018