Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Turnus
The Shift

» ©2022
SK | far. > col. | 68 min. | sociálny dokument > social documentary

Turnus

Shift depicts the lives of people who have to travel back home after working hard on their so-called weekly tours through the fates of three characters – a truck driver, a care-worker in Austria and a group of manual workers. The film reflects their dreams and desires, but also the sacrifices they have to make when their relatives are dependent on their incomes, when they are in foreign cities – in hostels, in the households of other people. What happens to them? What do they dream about? A social probe into the phenomenon of weekly tours, where the time spent away from their homes actually destroys what they are working for: their families and relationships with their loved ones.
>>
Film Turnus rozpráva cez osudy vodiča kamióna, opatrovateľky v Rakúsku a partie robotníkov o živote ľudí, ktorí musia cestovať za ťažkou prácou na takzvané týždňovky. Odzrkadľuje ich sny a túžby, ako aj obete, ktoré prinášajú, keď sú na ich príjmy odkázaní ich blízki, kým oni sú v cudzích mestách – v ubytovniach, v cudzích domácnostiach. Čo sa s nimi deje? O čom snívajú? Sociálna sonda do fenoménu týždňoviek, pri ktorých čas strávený mimo domu ničí to, kvôli čomu vlastne pracujú: rodiny a vzťahy s blízkymi.


Director > Réžia   Jaro Vojtek
Story > Námet Marek Leščák
Screenplay > Scenár Marek Leščák, Jaro Vojtek
DOP > Kamera Tomáš Stanek, Peter Balcár, Norbert Hudec
Editors >  Strih Peter Harum,Maroš Šlapeta
Music > Hudba Michal Nejtek
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Dušan Kozák
Animation > Animácia  -
Cast > Účinkujú Mária Rimčuková, Štefan Gondek, Pavol Letkovský, Patrik Jendrál, Vladimír Bocan
Filmography > Filmografia Jaro Vojtek (1968)
upcoming: Anestéza
2023: Tretí koniec palice
2022: Turnus
2019: Raj na zemi
2014: Deti
2014: Tak ďaleko, tak blízko
2012: Cigáni idú do volieb
2008: Hranica
2005: My zdes


Production > Produkcia Punkchart films (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), DRYEYE Film (SK)
Producer > Producent Ivan Ostrochovský (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
World premiere >
Svetová premiéra
Ji.hlava IDFF 2022, Czech Republic / MFDF Ji.hlava 2022, ČR
Release >
Distribučná premiéra
SK: 03/2023, Filmtopia
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov 7 dní / 7 Days

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Punkchart films
Špitálska 20, SK-811 08, Bratislava
+421 915 606 088
ivan@punkchart.sk
www.punkchart.sk

 


Katarina Tomková
 +421 908 281 407
katarina@punkchart.sk
Katarina Tomková
 +421 908 281 407
katarina@punkchart.sk

updated: 14.03.2023