Obchádzka na ceste k dokonalej ilúzii
Detour on the Path to Perfect Illusion

» ©2016
SK| far. > col. | 109 min. | dráma > drama

Obchádzka na ceste k dokonalej ilúzii

The story of Simone who is trying to rebuild her relationship with the world around her. Along her journey she meets Victor, a man who appears to share her attitudes. With his help she seeks the opportunity to redress a situation with a former friend whom she now considers to be on the opposite side. The film tells about the freedom of the individual in contemporary society.
>>
Príbeh Simone, ktorá na základe svojich skúseností opatrne zhodnocuje na akých základoch nadviaže vzťah k svetu okolo nej. Na svojej ceste stretáva Victora, s ktorým zdieľa spoločné názory a s jeho pomocou sa rozhodne urovnať vzťah s bývalým priateľom. Film rozpráva o slobode jednotlivca a možnostiach jeho rozhodovania v súčasnej spoločnosti.


Director > Réžia   Róbert Fiľo
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Róbert Fiľo
DOP > Kamera Stan Kukučka
Editors >  Strih Samuel List
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Fred Meket
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Viliam Tanko, Miriam Merklová, Marcel Gallik, Ivana Sabolová, Radka Lukačovičová
Filmography > Filmografia Róbert Fiľo (1975)
2016: Obchádzka na ceste k dokonalej ilúzii
Production > Produkcia Wide Road Films (SK)
Co-production > Koprodukcia
Producer > Producent Róbert Fiľo (SK), Stanislava Karabinošová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
Expected Release >
Plánovaná premiéra
02/2017, Wide Road Films
o o
Web
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Wide Road Films
Letná 16, SK-091 01 Stropkov
+421 949 447 741
production@wideroadfilms.eu
www.wideroadfilms.eu
 


see main contact see main contact

updated: 24.01.2017