Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Anjel Pána 2
An Angel of the Lord 2
(Anděl Páně 2)

» ©2016
CZ-SK| far. > col. | 99 min. | rozprávka > fairy tale

Anjel Pána 2

An Angel of the Lord 2 is a loose sequel to the successful Christmas fairy tale about the symbolic antitheses of good and evil – angel Petronel and devil Uriah who head off into the human world to find the lost apple of the Tree of Knowledge. They have to undergo many human and “divine” tests in order to fi nally discover that the road to knowledge leads largely through oneself, through the discovery of the power of friendship, love and the ability to forgive.
>>
Anjel Pána 2 je voľným pokračovaním úspešnej vianočnej rozprávky o symbolických protipóloch dobra a zla – anjelovi Petronelovi a čertovi Uriášovi, ktorí sa tento raz vydávajú na ľudský svet, aby našli stratené jablko stromu poznania. Sú vystavení mnohým ľudským i „božským“ skúškam, aby nakoniec zistil, že cesta k poznaniu vedie predovšetkým cez seba samého, cez objavenie sily priateľstva, lásky a schopnosti odpustenia.


Director > Réžia   Jiří Strach
Story > Námet Božena Němcová - na motívy rozprávky /  based on fairy tales by
Screenplay > Scenár Jiří Strach, Marek Epstein
DOP > Kamera Martin Šec
Editors >  Strih Jan Mattlach
Music > Hudba Ondřej Brzobohatý
Set Design > Architekt Dávid Voborský
Costumes > Kostýmy Katarína Hollá
Sound > Zvuk Radim Hladík ml.
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Marián Labuda, Bolek Polívka
Filmography > Filmografia Jiří Strach (1973)

2016: Anděl Páně 2
2012: Vrásky z lásky
2005: Anděl PáněProduction > Produkcia Marlene Film Production (CZ)
Co-production > Koprodukcia Česká televize (CZ), innogy (CZ), CERTICON (CZ), Rozhlas a televízia Slovenska (SK), ATTACK FILM (SK)
Producer > Producent Svatka Peshková (CZ), Šárka Cimbalová (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet  1 414 800 Eur
Support > Podpora Ministerstvo kultúry SR, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 02/2015 - 05/2016
Release >
Distribučná premiéra
SK: 12/2016, Magic Box Slovakia; CZ: 12/2016, Falcon
o o
Web www.andelpane2film.cz/
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

Marlene Film Production
Kaprova 52/6, CZ-110 00 Praha 1
+420-604 221 122
peschova@falcon.cz
www.marlenefilmproduction.com


ATTACK FILM
Prúdová 3035/12, SK-821 05 Bratislava - Ružinov
+421 911 721 998
peter.poch@attackfilm.sk
www.attackfilm.sk

see main contact see main contact

updated: 03.01.2020