Mir vam
Peace to You All

» ©2016
SK | far. > col. | 68 min. | road movie, časozberný dokument > road movie, time lapse documentary

Mir vam

Juraj Mravec´s black-and-white photographs relativise the question of how the conflict in Eastern Ukraine started. The young Slovak photographer focuses on the consequences of war and depicts how senseless it is. The film revives the fates of people from Donbas through photographs filled with poverty and fear, but it also shows people made happy by everyday things that the war has not yet managed to take away their belief in a better future. Peace to you all!
>>
Čiernobiele fotografie Jura Mravca relativizujú problém vzniku konfliktu na východnej Ukrajine. Mladý slovenský fotograf sa zameriava na následky vojny a zobrazuje jej nezmyselnosť. Film cez snímky oživí osudy ľudí z Donbasu plné biedy a strachu, ale ukáže aj ľudí s radosťou zo všedných vecí, ktoré im vojna ešte nestihla zobrať a ich vieru v lepšiu budúcnosť. Mier s vami!


Director > Réžia   Juraj Mravec ml.
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Juraj Mravec, Juraj Mravec ml.
DOP > Kamera Juraj Mravec ml., Pavol Pekarčík, Juraj Mravec
Editors >  Strih Peter Morávek
Music > Hudba Milan Osadský, Boris Vereš
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Boris Vereš, Michal Džadoň
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Irina Rikunova, Sona, Alexander, Pavel Gepun, Jevgenij, Lena, Valentina Paljakova, Lola Krajnaja, Tatijana Zacharenko, Valentina Rjadčenko, Toľja Božinský
Filmography > Filmografia Juraj Mravec ml. (1987)
2019: Stratený domov
2016: Mir vam
Production > Produkcia all4films (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Punkchart films (SK)
Producer > Producent Albert Malinovský (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
17. MFDF Jeden svet, 2016, SR / 17th One World IDFF, 2016, Slovak Republic
Release >
Distribučná premiéra
2017
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
all4films
Jasovská 37, sk-851 07 Bratislava
+421-903 443 455
albert.malinovsky@gmail.com

kaleidoscope / Katarína Tomková
+421 908 281 407
katarina@kaleidoscope.sk

see main contact

updated: 19.03.2018