Profesionálna cudzinka
Professional Foreigner

» ©2016
SK| far. > col. | 63 min. | biografický dokument > biographical documentary

Profesionálna cudzinka

Eighteen years old Irena Brežná shortly after the occupation of Czechoslovakia in 1968 unwillingly followed her parents to emigrate. She had to face not only inconceivable to her new culture, but also remorse that she did not fight for her homeland. That's why she went to write about the dissident movement in Eastern Europe and about the Russian invasion to Chechnya.
>>
Osemnásťročná Irena Brežná krátko po okupácii Československa v 1968 nechtiac nasledovala svojich rodičov do emigrácie. Musela čeliť nielen pre ňu nepochopiteľnej novej kultúre, ale aj výčitkám svedomia, že nebojovala o svoju vlasť. Aj preto odišla písať o disidentskom hnutí vo Východnej Európe a o ruskej invázii v Čečensku.


Director > Réžia   Anna Grusková
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Anna Grusková
DOP > Kamera Viera Bačíková
Editors >  Strih Zuzana Cséplő
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Dušan Kozák
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Irena Brežná, Viera Mažárová, Zajnap Gašajeva, Igor Pomerancev, Wolfgang Hoerner
Filmography > Filmografia Anna Grusková (1962)

2018: Smutné jazyky
2016: Profesionálna cudzinka
2014: Návrat do horiaceho domu

Production > Produkcia Reminiscencie (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), GRIMALDI PRODUCTION (SK)
Producer > Producent Anna Grusková (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
Release >
Distribučná premiéra
SK: 02/2017, Reminiscencie
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Reminiscencie
Jelenia 10, SK-811 05 Bratislava
+421-905 810 038
reminiscencie.sk@gmail.com
www.reminiscencie.sk

see main contact see main contact

updated: 24.08.2018