Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Tatry, nový príbeh
Tatras: The New Story

» ©2016
SK | far. > col. | 61 min. | dokumentárno-zážitkový > experiential documentary

Tatry, nový príbeh

The High Tatras are the most frequently fi lmed location in Slovakia. Despite this, a plan to make yet another fi lm about the Tatras came into existence in 2013. A documentary, an absolutely unique fi lm in terms of image, a fi lm as a testimony to one generation of people living in the Tatras who want to return to the Tatras what they have received from them. Several people share their stories in the fi lm – Katka, a Slovak-Canadian traveller who fi nds her lost home here, Pišta Backor, a Tatra porter who is looking for ways of combining his love for the mountains with his position as father of a family, and Patrik Kolesár, the head of the Tatra Beautifi cation Society, who is not afraid to look courageously at the future of the High Tatras.
>>
Vysoké Tatry sú najviac nakrúcaným miestom Slovenska. Napriek tomu sa v roku 2013 začal rodiť plán na vznik ďalšieho filmu práve o Tatrách. Filmu dokumentárneho, obrazovo úplne unikátneho; filmu, ktorý by bol svedectvom jednej generácie ľudí, ktorí v Tatrách žijú a Tatrám chcú aj vracať. O svoj príbeh sa podelila Katka, slovensko-kanadská cestovateľka, ktorá tu nachádza stratený domov, Pišta Bačkor, tatranský nosič, ktorý hľadá ako skĺbiť lásku k horám s pozíciou otca rodiny a Patrik Kolesár, šéf Tatranského okrášľovacieho spolku, ktorý sa nebojí odvážnych pohľadov na ich budúcnosť.


Director > Réžia   Michal Romeo Dvořák
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Patrik Kolesár, Michal Romeo Dvořák
DOP > Kamera Branislav Mihok, Michal Nemtuda, Ondrej Volko, Miro Lacko, Filip Geschwandtner, Jakub Sedláček, Peter Nix Balna
Editors >  Strih Michal Romeo Dvořák
Music > Hudba Hugh Mitchell, Luca Francini, M. Paramonov, Pinkzebra
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Zdeněk Dostál, Ondrej Volko, Jakub Cvach
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Katka Dučaiová, Pišta Bačkor with family/s rodinou, Patrik Kolesár, Jerguš Dianiš, Július Korbela, Patrik Kubuš, Vilko Bambo, Michal Barbier
Filmography > Filmografia Michal Romeo Dvořák (1978)

Upcoming: Bez rapu
2016: Tatry, nový príbeh
2012: Občan K.

Production > Produkcia Romeofilms (SK)
Co-production > Koprodukcia
Producer > Producent Michal Romeo Dvořák (SK), Boris Kubovič (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
MFF Ekotopfilm, 2016, SR / Ekotopfilm IFF, 2016, Slovak Republic
Release >
Distribučná premiéra
09/2016, Itafilm
o o
Web
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Romeofilms
Bajkalská 9b, SK-83104 Bratislava
+421 948 201 011
romeo@romeofilms.cz
www.romeofilms.cz

see main contact see main contact

updated: 19.03.2018