Bezva ženská na krku
Stuck with a Perfect Woman

» ©2016
CZ-SK | far. > col. | 97 min. | komédia > comedy

Bezva ženská na krku

Eliška's husband has left her for a younger woman. She is childless, in her early forties, yet still attractive. Till then she had taken care of her successful husband, but now she has to start anew without his financial support. Zdena starts teaching at a local village school. Since she can't find a lodging, she moves to a former morgue. The small house is already occupied by a quirky and grumpy graveyard keeper named Bozicek. Their house sharing leads to a series of comical conflicts, but they eventually fall in love and Eliška proves to her ex-husband that she is able to stand on her own.
>>
Elišku opustí manžel pre mladšiu ženu. Je bezdetná, síce už štyridsiatnička, ale ešte vždy príťažlivá. Doteraz sa starala o úspešného manžela, ale teraz musí začať odznova bez jeho finančnej podpory. Zdena začne učiť na miestnej dedinskej škole. Presťahuje sa do bývalej márnice, keďže si nevie nájsť ubytovanie. V malom dome už býva čudácky a nevrlý hrobár Božíček. Ich spolunažívanie vedie k radu smiešnych situácií a konfliktov, ale nakoniec sa do seba zaľúbia a Eliška dokáže svojmu bývalému manželovi, že je schopná sama sa o seba postarať


Director > Réžia   Tomáš Hoffman
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Jiří Vejdělek, Tomáš Hoffman, Martin Horský
DOP > Kamera Jan Drnek
Editors >  Strih Ondřej Hokr
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Richard Müller, Michal Pajdiak
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Ondřej Vetchý, Petra Hřebíčková, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer, Kristína Svarinská
Filmography > Filmografia Tomáš Hoffman (1967)
2016: Bezva ženská na krku
Production > Produkcia Infinity Prague Ltd. (CZ)
Co-production > Koprodukcia CinemArt (CZ), CinemArt SK (SK)
Producer > Producent Tomáš Hoffman (CZ), Jiří Vejdělek (CZ), Marek Jeníček (CZ), Tomáš Janísek (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 10/2016, CinemArt SK, CZ: 10/2016, CinemArt
o o
Web

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

Infinity Prague Ltd.
Kunětická 2534/2, CZ-120 000 Praha 2

produkce@infinityprague.cz
www.infinityprague.cz

CinemArt SK
Lamačská cesta 97, SK-841 03 Bratislava
tel: +421 2/330 142 35
office@cinemart.sk
www.cinemart.sk


see main contact see main contact

updated: 20.03.2017