Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Všetko alebo nič
All or Nothing

» ©2017
SK - CZ | far. > col. | 113 min. | romantická komédia / romantic comedy

Všetko alebo nič

All or Nothing is a story about the relationships that bring us down, about women’s friendship which protects us, about the men one does not forget… even though they are nowhere near worth it… A story interwoven with sarcasm, humour, anger, hopelessness, passion, laughter, tears, male ego and female confidence. A story so real that you will find yourselves in it…
>>
Všetko alebo nič je príbehom o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní... Príbeh popretkávaný sarkazmom, humorom, hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba...


Director > Réžia   Marta Ferencová
Story > Námet Evita Urbaníková
Screenplay > Scenár Evita Urbaníková, Marta Ferencová
DOP > Kamera Peter Bencsik
Editors >  Strih Adam Dvořák
Music > Hudba René Rypar
Set Design > Architekt Lucie Fejková
Costumes > Kostýmy Dušan Chrástek
Sound > Zvuk Miloš Sommer
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú Táňa Pauhofová, Klára Issová, Ľuboš Kostelný, Michal Zebrowski, Ondřej Sokol
Filmography > Filmografia Marta Ferencová (1973)

2022: V lete ti poviem, ako sa mám
2021: Přání Ježíškovi
2020: Příliš osobní známost
2017: Všetko alebo nič
2016: Řachanda

Production > Produkcia NUNEZ NFE (SK)
Co-production > Koprodukcia MOJO Film (CZ), Evita Film Production (SK)
Producer > Producent Peter Núňez (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 350 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie (od 2014)
Release >
Distribučná premiéra
SK: 01/2017, Continental film; CZ: 01/2017, Bioscop; PL: 03/2017, Best Film CO
Web -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
NUNEZ NFE
Lamačská cesta 97, SK-841 03 Bratislava
+421 911 700 549
vozar@nfe.sk
www.nfe.sk

see main contact see main contact

updated: 10.01.2020