Drsne a nežne
Roughly, Softly

» ©2022
SK - CZ | far. > col. | 77 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Drsne a nežne

By looking into and penetrating the inner world of mentally ill people, the director would like to examine the causes that frequently underlie these diseases and, at the same time, contribute to a change in the prevalent negative and discriminatory view of mental diseases which are, in particular, perceived as a degradation of man. However, these people often have valuable attributes which we, the “normal” ones, have already lost or consigned to oblivion, so a further aim of this project is to examine and discover the positive aspects of mental diseases and, especially, the human beings who have to cope with these diseases.
>>
Pohľadom a prienikom do vnútorného sveta psychicky chorých ľudí chcú tvorcovia filmu skúmať príčiny, ktoré často vyvolávajú tieto ochorenia, a súčasne prispieť k zmene väčšinového negatívneho a diskriminačného názoru na psychické choroby, ktoré sú vnímané predovšetkým ako degradácia človeka. Takéto bytosti však často majú cenné vlastnosti, ktoré sme my „normálni“ už stratili alebo odsunuli do zabudnutia, takže ďalším cieľom tohto projektu je objavovať a skúmať pozitívne stránky duševných chorôb a najmä ľudských bytostí, ktoré sa s nimi musia vyrovnávať.


Director > Réžia   Ľubomír Štecko
Story > Námet Ľubomír Štecko
Screenplay > Scenár Ľubomír Štecko
DOP > Kamera Ľubomír Štecko
Editors >  Strih Ľubomír Štecko
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Martin Merz, Andrej Kubík
Animation > Animácia  -
Cast > Účinkujúci Vlado Kordoš, Stanislava Bratková, Bedřich (Beďo) Matoušek, Alena Kulišovová, Viera Kulišovová, Peter Dunaj Spily
Filmography > Filmografia Ľubomír Štecko (1945)
2022: Drsne a nežne
2014: ŠTVOREC V KRUHU alebo život medzi únikmi a snami
Production > Produkcia ALEF FILM & MEDIA (SK)
Co-production > Koprodukcia Fulfilm (CZ)
Producer > Producent Marian Urban (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 120 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
06/2016 - 10/2019
Expected Completion >
Plánované dokončenie
12/2021
Release >
Distribučná premiéra
SK: 09/2022, ASFK
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Nežní brutalisti

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
ALEF FILM & MEDIA
Mliekarenská 11, SK-821 09 Bratislava
+421 2 2090 2648
afm@afm.sk
www.afm.sk
see main contact see main contact

updated: 08.02.2023