Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Ťažká duša
Heavy Heart

» ©2017
SK | far. > col. | 71 min. | hudobný > music documentary

Ťažká duša

The documentary Heavy Heart is a view into the world of traditional Roma music. In three stories, the film’s authors attempt to trace how authentic sorrowful songs are passed down from generation to generation, or how they disappear. It is always about the relationship between children and their parents or grandparents, as music is an important emotional catalyst especially for a Roma family. The documentary intermezzos are complemented by the tragicomic situations which occurred over the course of the research journeys of the ethnomusicologist Jana Belišová and her team.
>>
Dokumentárny film Ťažká duša je vhľadom do sveta tradičnej rómskej hudby. Autori filmu sa v troch príbehoch snažia sledovať, akým spôsobom sa autentické žalostné piesne prenášajú z generácie na generáciu, respektíve, ako zanikajú. Ide vždy o vzťah detí a ich rodičov, či prarodičov, pretože práve pre rómsku rodinu je hudba dôležitým emocionálnym katalyzátorom. Tragikomické situácie dopĺňajú dokumentačné intermezzá, ktoré vznikli počas výskumných ciest etnomuzikologičky Jany Belišovej a jej tímu.


Director > Réžia    Marek Šulík
Story > Námet Jana Belišová, Zuzana Mojžišová, Marek Šulík
Screenplay > Scenár Marek Šulík
DOP > Kamera Marek Šulík
Editors >  Strih Peter Kotrha,  Marek Šulík
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Richard Fűlek
Animation > Animácia  -
Cast > Účinkujú Gustáv Dunka, Erik Dunka, Jozef Dreveňák, Anna Michalíková
Filmography > Filmografia Marek Šulík (1974)
upcoming: Prezidentka
2017: Ťažká duša
2012: Zvonky šťastia (spolurež. / co-dir.)
Production > Produkcia Žudro (SK)
Co-production > Koprodukcia Slovenská akadémia vied (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Jana Belišová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
SK: 10/2017, Filmtopia
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Mamina pieseň / Dajoreske giľi

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Žudro
Dražická 20, SK-841 01 Bratislava
+421 915 955 017
zudro@zudro.sk
www.zudro.sk

see main contact see main contact

updated: 07.03.2018