Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Bájka
A Tall Tale

» ©2016
SK | far. > col. | 34 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Bájka

We seek to capture official, private and hidden realities within communities that are excluded from the main historical narrative of the region. Our main interests are those songs which describe in tragic, brutal and comic ways domestic abuse, murder, conflict, sex, love and hate. We want to show that the alternative folklore of the region: hard mountain rap, vintage feminism and filthy Karpaty hip hop, is still alive and relevant.
>>
Projekt KHRONIKY sa zameriava na analýzu tzv. khroník - orálnych histórií z oblasti Karpát, ktoré zachytávajú osobné drámy, príbehy o frustrovaných susedoch, príbehy o lenivých manželoch a príbehy o priateľoch a nepriateľoch. Zaujíma nás špecifická reč tela a rola hudby ako produktu komunitného života. Cez video, archívne filmy, fotografie a zvukové záznamy prezentujeme aletrnatívny pohľad na 'súčasnú históriu'. Okrem obsahu piesní (láska, nevera, alkohol, smrť apod.) je to i zaujímavá forma, frázovanie, či performativita prednesu, ktorá akoby vychádzala ešte z manistických rituálov.


Director > Réžia   Lucia Babjaková Nimcová
Story > Námet  Lucia Babjaková Nimcová
Screenplay > Scenár  Lucia Babjaková Nimcová
DOP > Kamera  Lucia Babjaková Nimcová
Editors >  Strih  Lucia Babjaková Nimcová
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  Sholto Dobie
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Lucia Babjaková Nimcová (1977)

2016: Bájka (mid-length)

Production > Produkcia sittcomm.sk (SK)
Co-production > Koprodukcia -
Producer > Producent Roman Babjak  
 o  
Budget > Rozpočet  70 000 €
Support > Podpora  Sudani Foundation
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  Docu Talents from the East 2016 -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 2014 - 2016
Expected Completion >
Plánované dokončenie
12/2016
Expected Release >
Plánovaná premiéra
12/2016
o o
Web http://khroniky.sittcomm.sk
Previous Title > Predchádzajúci názov  Khroniky

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
sittcomm.sk
Družstevná 4, SK-066 01 Humenné
+421 948 000 497
roman@sittcomm.sk
www.sittcomm.sk

 


see main contact see main contact

updated: 21.10.2016