Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Finále
The Final

» ©2016
SK | far. > col. | 89 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Finále

EN synopsis: NA
>>
Pred štyridsiatimi rokmi sa Československo stalo majstrom Európy. Majstri z Belehradu 1976 boli hrdinovia našich detských snov a bola to veľká sláva. Fenomén. Čo z neho zostalo? ​ Vtedy oslavovaní hrdinovia, dnes obyčajní muži, spomienky a blednúca sláva, ktorá sa stráca s pamäťou tých, ktorí to s nimi prežívali. Pamäť nám oživí zaujímavý a divácky príťažlivý autentický dokument o futbale a futbalistoch, hlavne o ich osudoch. Súčasne porozprávame príbeh o dnešných hrdinoch, slovenských reprezen-tantoch, ktorí postúpili na Majstrovstvá Európy 2016. Pôjde o vzájomnú, možno až nemilosrdnú, konfrontáciu spôsobu života a myslenia vtedy a teraz.


Director > Réžia   Dušan Milko, Palo Korec
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár  Dušan Milko, Palo Korec
DOP > Kamera  Ján Meliš
Editors >  Strih  Dušan Milko
Music > Hudba  Peter Aristone
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia

Palo Korec (1958)

upcoming: Akvabely z Prandorfu
2016: Finále
2015: Čakáreň
2013: Exponáty alebo Príbehy z kaštieľa

Dušan Milko (1959)
2016: Finále

Production > Produkcia S PRO ALFA SK (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Filmpark production (SK)
Producer > Producent Miroslav Čížek  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 2016
Expected Completion >
Plánované dokončenie
09/2016
Release >
Distribučná premiéra
11/2016, Continental film
o o
Web www.finale76.sk
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
S PRO ALFA SK
Záhumenská 26, SK-841 06 Bratislava
+421 903 700 328
www.sproalfa.sk

see main contact see main contact

updated: 24.08.2018