Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

odbočte vpravo!
turn right!

fiction » development
SK | far. > col. | 90 min. | absurdná komédia > absurd comedy

odbočte vpravo!

Turn right! is a fairy tale that shows life circumstances of people from the lower social class of Capitalism. The main protagonist is mentally disabled Janko, who wanders through the world with the help of a GPS device. His parents own an illegal laundry. Life gets complicated when Janko’s GPS breaks down and he gets kidnapped by a malicious illusionist.
>>
odbočte vpravo! je rozprávkou, ktorá zobrazuje osudy ľudí z nižšej sociálnej vrstvy, ako sa snažia pretĺcť životom v kapitalizme. Ústrednou postavou je mentálne postihnutý Janko, ktorý sa pohybuje po svete za pomoci GPS zariadenia. Jeho rodičia majú ilegálnu práčovňu bielizne. Život sa im skomplikuje, keď sa Jankovi pokazí navigácia a unesie ho zákerný iluzionista. Otec sa vydá na záchrannú misiu.


Director > Réžia   Andrej Kolenčík
Story > Námet Andrej Kolenčík, Juraj Šlauka
Screenplay > Scenár Juraj Šlauka, Andrej Kolenčík
DOP > Kamera Carlos Correa
Editors >  Strih
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Janko Slovák, Miro Krištofčák
Filmography > Filmografia Andrej Kolenčík (1984)
upcoming: Spievajúci dom
upcoming: odbočte vpravo!
2019: Mohyla
Production > Produkcia Admiral Films (SK)
Co-production >
Koprodukcia
Banda (SK)
Producer > Producent Andrej Kolenčík (SK), Simona Hrušovská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Literárny fond, Tatra banka - Viac umenia
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 2020/2021
Expected Completion >
Plánované dokončenie
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2021
o o
Web  -
Previous Title > Predchádzajúci názov Historky z Miletičky

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Admiral Films
Miletičova 45, SK-821 09 Bratislava
+421 904 639 359
admiral@kolencik.org
www.kolencik.org

see main contact see main contact

updated: 18.07.2019