Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Superžena
Superwoman

» ©2022
SK | far. > col. | 97 min. | poviedková komédia > omnibus comedy

Superžena

Superwoman is an omnibus about the female world seen through male optics. If it is true that women are from Venus, and if it is true that Venus is our closest and at the same time the least explored planet, then this is exactly what could be said about women. They are mysterious and always know how to surprise. Six men screenwriters were given the task to write a short story on the topic: How do you imagine a superwoman? The women's worlds get transformed into surprising stories. We meet women in various situations that, at first glance, have nothing to do with the idea of women in superlatives, making the film even more surprising...
>>
Superžena je poviedkový film o videní ženského sveta cez mužskú optiku. Ak platí, že ženy sú z Venuše a ak platí, že Venuša je naša najbližšia a zároveň najmenej preskúmaná planéta, tak presne toto by mohlo platiť aj o ženách. Sú záhadné a vždy vedia prekvapiť. Šesť chlapov - scenáristov dostali zadanie napísať filmovú poviedku na tému: ako si predstavuješ superženu? Táto nevyčerpateľná studnica ženského sveta dostáva cez scenáristov až nečakane prekvapivé zápletky a vyznenia. Stretávame sa so ženami v rôznych situáciách, ktoré na prvý pohľad nemajú nič spoločné s predstavou ženy v superlatívoch a o to sú poviedky prekvapivejšie...


Director > Réžia   Karol Vosátko
Story > Námet Karol Vosátko
Screenplay > Scenár Karol Vosátko, Viliam Klimáček, Petr Kolečko, Miro Šifra, Jozef Koleják, Stano Guštafík
DOP > Kamera Peter Bencsík
Editors >  Strih Natália Vosátková
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt Branislav Mihálik
Costumes > Kostýmy Renáta Ormandíková
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Diana Mórová, Marko Igonda, Zuzana Porubjaková, Zuzana Šebová, Tatiana Dyková, Miroslav Krobot, Jaroslav Plesl
Filmography > Filmografia Karol Vosátko (1965)
debut
Production > Produkcia Los Filmos (SK), Ronna (SK)
Co-production > Koprodukcia
Producer > Producent Henrieta Cvangová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 528 000 €
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2012 - 2014
Expected Completion >
Plánované dokončenie
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 12/2022, Continental film
o o
Web
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Los Filmos
Miletičova 23, SK-821 09 Bratislava
+421 905 221 719
karolvosatko@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 13.01.2023