Bez ladu a skladu. Od socializmu ku kapitalizmu
Bez ladu a skladu. From Socialism to Capitalism

documentary » production
SK - CZ | far. > col. | 75 min. | dokument > documentary

Bez ladu a skladu. Od socializmu ku kapitalizmu

This film is a tribute to the now cult underground band which, according to an article in the American daily, The New York Times in 2009, made a major contribution to the fall of the “Iron Curtain” in former communist countries. At the same time, it is an open testimony to a generation which was confronted with a completely new social reality following the demise of the previous establishment.
>>
Film je poctou dnes už kultovej undergroundovej skupine, ktorú americký denník The New York Times v roku 2009 zaradil medzi tie, čo v štátoch bývalého komunistického bloku najväčšou mierou prispeli k pádu železnej opony. Zároveň je otvoreným svedectvom o generácii, ktorá bola po zániku predchádzajúceho zriadenia konfrontovaná s celkom novou spoločenskou realitou.


Director > Réžia   Juraj Johanides
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Marián Brázda
DOP > Kamera Tomáš Juríček, Tomáš Stanek, Boleslav Boška, Ivo Miko
Editors >  Strih Matej Beneš
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Vlado Bajnóci
Animation > Animácia  -
Cast > Účinkujú  -
Filmography > Filmografia Juraj Johanides (1962)
debut
Production > Produkcia WANTED (SK)
Co-production > Koprodukcia Punkchart films (SK), endorfilm (CZ), Slovenský filmový ústav (SK)
Producer > Producent Juraj Johanides (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2021
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2021
o o
Web
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Wanted
Vansovej 3, SK-811 03 Bratislava
+421 903 720 626
jjohanides@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 15.10.2019