Cesta hore
Climbing Higher
(Cesta vzhůru)

» ©2015
CZ - SK | far. > col. | 100 min. | dokument > docuemntary

Cesta hore

Radek Jaroš, the first Czech who competed the Crown of the Himalayas, decided to climb his final 8000er with a camera in tow, giving viewers of this film a rare opportunity to experience his K2 expedition firsthand. The most majestic mountains are suddenly within reach of all who admire their grandeur but would never attempt to conquer them. Audiences live through the climbers’ fears and triumphs as they happen and feel the burden – at such incredible elevations – of every arduous step and every labored breath. But there’s more: the awesome beauty everywhere to behold, for which many have paid the highest price. Climbing Higher is more than a record of a historic moment in Czech mountaineering, it also explores a person’s ability to overcome extreme obstacles, both physical and personal.
>>
Príbeh o tvrdohlavosti, o zdolávaní vlastných, a všeobecne ľudských limitov, ale tiež o kompromisoch a cene, ktorú môžu extrémne osobné výkony stáť. Radek Jaroš ako prvý Čech vystúpil na poslednú horu Koruny Himálají – K2 za prítomnosti kamier. Film je pre diváka príležitosťou absolvovať spoločne s Radkom a jeho horolezeckými partnermi strastiplnú cestu na vrchol a stať sa na chvíľu súčasťou expedície. Na rozdiel od horolezeckých filmov sú súčasťou deja paralelné postavy mimo expedície, rodinný príslušníci Radka.


Director > Réžia   David Čálek
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár David Čálek
DOP > Kamera David Čálek
Editors >  Strih Jan Daňhel
Music > Hudba Ivan Acher
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Václav Flegl, Ludvík Bohadlo
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Radek Jaroš, Jan Trávníček, Petr Mašek, Martin Havlena, Lucie Výborná
Filmography > Filmografia David Čálek (1971)
2015: Cesta vzhůru
2014: Pirátské sítě
2009: Nebe, Peklo
Production > Produkcia Verbascum (CZ)
Co-production > Koprodukcia Česká televize (CZ), Punkchart films (SK)
Producer > Producent Richard Němec (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
19. MFDF Ji.hlava, 2015, ČR / 19th Jihlava IDFF, 2015, Czech Republic
SK Release >
Slovenská premiéra
-
o o
Web www.cestavzhuru.eu
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Punkchart films
Špitálska 20, SK-811 08, Bratislava
+421 915 606 088
ivan@punkchart.sk
www.punkchart.sk

 


Verbascum
Černá 6, CZ-110 00 Praha 1
+420 605 575 757
verbascum@email.cz


see main contact see main contact

updated: 28.07.2016