Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Sedem zhavranelých bratov
Seven Ravens

fiction » ©2015
SK - CZ | far. > col. | 100 min. | rozprávka > fairy tale

Sedem zhavranelých bratov

Seven mischievous sons provoke their mother with their bad behaviour. She lays a curse on them, which she immediately regrets. Now, only their youngest sister can help them – by her self-sacrifice, which would transform the ravens back to humans.
>>
Sedem synov vyprovokuje svojím správaním matku. Tá vyriekne kliatbu. Vzápätí ju oľutuje. Ale slová, ktoré uškodili, nemožno vziať späť. Po rokoch sa mame narodí vytúžená dcéra. Najmladšia sestra sa rozhodne bratom pomôcť – odriekaním a obetou prinavrátiť havranom ich ľudskú podobu.


Director > Réžia   Alice Nellis
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Alice Nellis
DOP > Kamera Matěj Cibulka
Editors >  Strih František Issa
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Jiří Klenka
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Marta Issová, Sabina Remundová, Lukáš Přikazký, Kristína Svarinská, Jana Oľhová
Filmography > Filmografia Alice Nellis (1970)

2022: Buko
2015: Sedem zhavranených bratov
2014: Andělé všedního dne
2013: Revival
2011: Perfect Days – I ženy mají své dny
2010: Mamas & Papas
2007: Tajnosti
2002: Výlet
1999: Ene Bene

Production > Produkcia et cetera group (SK), Honys Motion (CZ)
Co-production > Koprodukcia ATTACK FILM (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Katarína Vanžurová (SK), Ľubomír Slivka (SK), Ester Honysová (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Státní fond kinematografie, Eurimages
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
  -o
International Premiere > Medzinárodná premiéra   -

SK Premiere >
SK premiéra

05/2015, Magic Box Slovakia

Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
ATTACK FILM
Prúdová 3035/12, SK-821 05 Bratislava - Ružinov
+421 911 721 998
peter.poch@attackfilm.sk
www.attackfilm.sk

see main contact see main contact

updated: 13.03.2019