Ostrov
Island

» ©2015
SK - RS | far. > col. | 100 min. | hraný dokument > docu-drama

Ostrov

They were exiled by war. They lost everything. Abroad they have started from zero, without anyone’s help. The story about temperate community of exiles from former Yugoslavia, living in Slovakia, shows us destiny, nostalgia, but also the tenacious striving to built home and decent life.
>>
Vyhnala ich vojna. Všetko stratili. V cudzej krajine začínali od nuly, bez pomoci. Existenciálna dráma z temperamentnej komunity utečencov z bývalej Juhoslávie, usadených na Slovensku, odkrýva tragické osudy, vykorenenosť a nostalgiu, ale i húževnaté úsilie o vybudovanie domova a dôstojnej existencie.


Director > Réžia Olga Sedrovičová
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Olga Sedrovičová
DOPs > Kamera Ladislav Csiky, Branko Hrček, Peter Konkoľ
Editor > Strih Jana Frivalská
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Oto Novák, Damir Paluška, Peter Gajdoš
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Mirsad Dizdarević, Beáta Dizdarević, Liljana Puljak, Ivan Puljak, Bore Janeski
Filmography > Filmografia Olga Sedrovičová (1962)
2015: Ostrov
Production > Produkcia ResArtis (SK)
Co-production > Koprodukcia Power Media Productions (RS)
Producer > Producent Slobodan Bengin (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Ministerstvo kultúry SR, Audiovizuálny fond, Úrad vlády SR, Projekt Košice 2013
Co-production Markets, Forums > 
Koprodukčné trhy a fóra
 - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
 -
SK Release >
SK premiéra
 -
o o
Web
Previous Title >
Predchádzajúci názov
 -

 

Contact: Festivals: Sales:
ResArtis
ResArtis, Hlinkova 30, SK-040 01 Košice
+421 55 6331 902, +421 904 244 857
soluiab@stonline.sk

see main contact see main contact

updated: 22.07.2016