Opuštěný vesmír
Abandoned Space

» ©2015
CZ - SK | far. > col. | 70 min. | hraný dokument > docu-drama

Opuštěný vesmír

What awaits us after death remains a mystery, even though we doggedly seek an answer. Does this question even make sense? This documentary is about death and dying and about two (im)possibilities of life after death. In the first view, we take a look at current scientific knowledge which does not exclude some form of endurance for the human substance even after physical death. In the second one, we look into the author’s personal experience with the death of a beloved and at how well-known personalities in the art-world cope with mortality.
>>
Čo nás čaká po smrti, zostáva tajomstvom, aj keď urputne hľadáme odpoveď. Má táto otázka zmysel? Dokumentárny film je o smrti a umieraní a o dvoch (ne)možnostiach posmrtnej existencie. V prvom pohľade sa pozrieme na súčasné poznatky vedy, ktoré dnes nevylučujú istú formu pretrvania ľudskej podstaty i po fyzickej smrti, v druhom na osobné zážitky autora so smrťou blízkeho človeka a na to, ako sa s faktom smrteľnosti vyrovnávajú známe osobnosti umeleckého sveta, ktoré „prežili svoju smrť“ – spisovateľ Michal Viewegh, herec a režisér Jan Kačer a ďalší.


Director > Réžia Peter Hledík
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Peter Hledík
DOP > Kamera Jakub Ševčík
Editor > Strih Jakub Vansa
Music > Hudba Jozef Lupták
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Jakub Jurásek
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Jan Kačer, Michal Viewegh, Jiří Grygar, Paul Gabor, Karol Sidon
Filmography > Filmografia Peter Hledík (1946)

upcoming: Fotograf Beatles
2015: Opuštěný vesmír
1985: Tretí šarkan
1982: Kočka

Production > Produkcia CinemArt plus (CZ)
Co-production > Koprodukcia Peter Hledík - Barok Film (SK)
Producers > Producent Aleš Tříska (CZ), Peter Hledík (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fondStátní fond kinematografie
Co-production Markets, Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
 - - -
  -o
World Premiere > 
Svetová premiéra
-
SK Release >
SK premiéra
01/2017, Peter Hledík - Barok Film
Web -
Previous Title >
Predchádzajúci názov
-

 

Contact: Festivals: Sales:
CinemArt plus
Národní 60/28, CZ-111 21 Praha 1
+420 224 949 110, +420 221 105 230
hruskova@cinemart.cz
www.cinemart.cz

CinemArt / Petr Slavík
+420 604 419 042, petr.slavik@cinemart.cz
www.cinemart.cz
CinemArt / Petr Slavík
+420 604 419 042, petr.slavik@cinemart.cz
www.cinemart.cz

updated: 10.11.2017