Farby piesku
Colours of Sand

» ©2015
SK - CZ | far. > col. | 80 min. | časozberný dokument > time-lapse documentary

Farby piesku

Slovak nurse, Ľuba El Malaheg, guides us through Libya during the reign of Muammar al Gaddafi, at the time of the civil war and after the war. She finds herself at the edge of two worlds but neither is her home.
>>
Slovenská zdravotná sestra Ľuba El Malaheg nás zoznamuje s Líbyou za vlády Muammara al-Kaddáfího, v čase občianskej vojny a po vojne. Ako človek, ktorý konvertoval na islam, sa dnes ocitá na hranici dvoch svetov. Ani v jednom už nie je doma.


Director > Réžia Ladislav Kaboš
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Ladislav Kaboš
DOP > Kamera Ladislav Kaboš
Editor > Strih Darina Smržová
Music > Hudba Martin Dohnal
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Bohumil Martinák
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Ľubica El Malaheg
Filmography > Filmografia Ladislav Kaboš (1953)

2021: Architekt drsnej poetiky
2018: Kapela
2015: Farby piesku
2013: Všetky moje deti
2010: Zmenil tvár Šanghaja

Production > Produkcia MEDIA FILM (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), KABOS Film & Media (CZ)
Producer > Producenti Michael Kaboš (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Ministerstvo kultúry SR, Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Markets, Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
 - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
 -
SK Release >
SK premiéra
9/2015, MEDIA FILM
o o
Web www.farbypiesku.sk
Previous Title >
Predchádzajúci názov
 -

 

Contact: Festivals: Sales:
MEDIA FILM
Staré Grunty 3633/214B, SK-841 04 Bratislava
+421 903 545 455, +420 602 378 231
studiomediafilm@gmail.com
www.mediafilm.sk

KABOS Film & Media / Michael Kaboš
+420 775 243 743
kabos.michael@gmail.com
KABOS Film & Media / Michael Kaboš
+420 775 243 743
kabos.michael@gmail.com

updated: 15.07.2016