Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Johankino tajomstvo
Johanna´s Mystery

fiction » ©2015
SK - CZ | far. > col. | 75 min. | rozprávka > fairy tale

Johankino tajomstvo

A child is born and three fairy godmothers watch over its fate. One gives the child extraordinary attributes, the second one strews many obstacles in its path and the third advises the child on how to find happiness despite everything. However, what happens if one of the fairy godmothers fails to perform her role? A kind and wise girl, Johanna, will discover in a story full of suspense, humour and surprises. The story will also have a stubborn prince, an unfair and greedy uncle and a forgetful aunt called Tea but, above all, a lot of love which, as is the case in fairy tales, will also help Johanna overcome almost all the obstacles that fate has in store for her.
>>
Keď prichádza na svet dieťa, nad jeho osudom bdejú tri sudičky. Jedna ho obdarí výnimočnými vlastnosťami, druhá mu postaví do cesty mnohé prekážky a tretia mu poradí, ako môže napriek všetkému nájsť v živote šťastie. Čo sa však stane, ak jedna zo sudičiek, zábudlivá víla Tea, nesplní svoju úlohu? V príbehu plnom napätia, humoru a prekvapení sa o tom na vlastnej koži presvedčí láskavá a múdra dievčina Johanka. Nebude v ňom chýbať ani tvrdohlavý princ, nespravodlivý a chamtivý strýko, no najmä veľa lásky, ktorá, ako to už v rozprávkach býva, pomôže aj Johanke zdolať skoro všetky prekážky osudu.


Director > Réžia Juraj Nvota
Story > Námet Zuzana Lišková, Magdaléna Glasnerová
Screenplay > Scenár Magdaléna Glasnerová, Zuzana Lišková
DOP > Kamera Jan Malíř
Editor > Strih Darina Smržová
Music > Hudba Sisa Michalidesová
Set Design > Architekt Miriam Struhárová
Costumes > Kostýmy  Simona Vachálková
Sound > Zvuk Peter Gajdoš, Bohumil Martinák
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Dominika Zeleníková, Emília Vášáryová, Ondřej Vetchý, Filip Cíl, Kristína Peláková
Filmography > Filmografia Juraj Nvota (1954)

upcoming: Prievozník
2018: INDE (spolurež. / co-dir.)
2015: Johankino tajomstvo
2014: Rukojemník
2012: eŠTeBák
2007: Muzika
2002: Kruté radosti

Production > Produkcia ALEF FILM & MEDIA (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), UN FILM (SK), Česká televize (CZ), Filmpark production (SK)
Producer > Producent Marian Urban (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -

Support > Podpora

Ministry of Culture of the Slovak Republic, Slovak Audiovisual Fund

Co-production Markets, Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
 - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
-
SK Release >
SK premiéra
12/2015, ALEF FILM & MEDIA 
o o
Web www.johankinotajomstvo.sk
Previous Title >
Predchádzajúci názov
 -

 

Contact: Festivals: Sales:
ALEF FILM & MEDIA
Mliekarenská 11, SK-821 09 Bratislava
+421 2 2090 2648
afm@afm.sk
www.afm.sk
see main contact see main contact

updated: 14.08.2019