Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

8 hláv šialenstva
8 Heads of Madness
(8 hlav šílenství)

» ©2017
CZ - SK | far. > col. | 111 min. | biografická absurdná koláž > biographical absurd collage

8 hláv šialenstva

Story of the talented Russian poet, Anna Barkova (1906-1976), who spent twenty-two years of her life in the Gulags. She survived thanks to her poems, thanks to hope and her passionate love for a woman named Valentina.

>>

Príbeh ruskej poetky Anny Barkovovej (1906-1976), ktorá strávila 22 rokov života v sovietskych gulagoch, v biede a zabudnutí. Prežila vďaka svojim básňam, nádeji a láske k žene menom Valentína.


Director > Réžia Marta Nováková
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Marta Nováková
DOP > Kamera Lukáš Hyksa
Editors > Strih Šimon Špidla
Music > Hudba Vladivojna La Chia
Set Design > Architekt Adam Pitra, Anna Krtičková
Costumes > Kostýmy Petra Krčmářová
Sound > Zvuk Petr Kapeller
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú Aneta Langerová, Zuzana Fialová, Marie Štípková, Pavel Zedníček, Anna Sedlačková
Filmography > 
Filmografia 
Marta Nováková (1975)
2017: 8 hlav šílenství
2006: Marta
Production > Produkcia MARFAFILM (CZ)
Co-production > Koprodukcia 8Heads productions (CZ), Česká televize (CZ), CineArt TV Prague (CZ), HeyDay (SK), Michael Samuelson Lighting Prague (CZ), Moss and Roy (CZ)
Producer > Producent  Václav Novák (CZ), Marta Nováková (CZ), Julietta Sichel (CZ), Biba Bohinská (SK), Silvia Panáková (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 767 543 €
Support > Podpora Státní fond kinematografie, Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultury ČR 
Co-production Forums > 
Koprodukčné trhy a fóra 
Baltic Event 2010; Boat Meeting 2011;
Works in Progress, Karlovy Vary IFF 2014
  -o
Release >
Distribučná premiéra
CZ: 10/2017, Bontonfilm; SK: 04/2018
Web: -
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
MARFAFILM
Na bateriích 7/823, CZ-162 00 Praha 6
+420 603 313 429
marfa.cz@gmail.com

HeyDay
Trenčianska 48, SK-821 09 Bratislava
+421 905 728 449
bbohinska1@gmail.com


  see main contact  see main contact

updated: 01.04.2022