Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Únos
Kidnapping

» ©2017
SK | far. > col. | 102 min. | triler > thriller

ÚnosThe story is set in the 1990s and depicts criminal events in which the state and its security forces played an important role.
>>
Príbeh je zasadený do 90. rokov. Popisuje zločinné udalosti,pri ktorých štát a jeho silové zložky zohrali významnú úlohu. Rozpráva o ľuďoch,ktorí nezostali ľahostajní voči systému a zaplatili za svoje konanie vysokú cenu.


Director > Réžia Mariana Čengel Solčanská
Story > Námet Mariana Čengel Solčanská
Screenplay > Scenár Mariana Čengel Solčanská
DOP > Kamera Laco Janošťák
Editor > Strih Ondrej Azor
Music > Hudba Vladimír Martinka
Set Design > Architekt Michal Lošonský
Costumes > Kostýmy Ivana Struhárová
Sound > Zvuk Ján Grečnár
Animation > Animácia -

Cast > Hrajú

Rebeka Poláková, Maroš Kramár, David Hartl, Daniel Heriban

Filmography > Filmografia Mariana Čengel Solčanská (1978)

upcoming: Slúžka
2022: Zakliata jaskyňa
2020: Sviňa (spolurež. / co-dir.)
2017: Únos
2014: Láska na vlásku
2013: Miluj ma alebo odíď
2010: Legenda o Lietajúcom Cypriánovi

Production > Produkcia JMB Film & TV Production (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Studio 727 (SK)
Producer > Producent  Milan Stráňava (SK)  
o o
Budget > Rozpočet 1 200 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR
Co-production Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
-o
o o
International Premiere >
Medzinárodná premiéra
11/2017, 27. FF Cottbus, 2017 / 27th Cottbus FilmFestival, 2017
Release >
Distribučná premiéra
SK: 03/2017, Continental film
o o
Web www.unos.sk
Previous Title >
Predchádzajúci názov
Live and Let Live (Ži a nechaj žiť), Ashes Will Level Out Everyone (Popol všetkých zarovná)

 

Contact: Festivals: Sales:
JMB Film & TV production
Búdková 32, SK-821 09 Bratislava
+421 905 702 467
milanstranava@jmbfilm.sk
www.jmbfilm.sk

Eva Michalková
+421-910 938 268
e.michalkova@gmail.com

see main contact

updated: 01.03.2018