Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Diera v hlave
A Hole in the Head

» ©2016
SK - CZ | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Diera v hlave

An essayistic film of the stories and fates of the European Romani, tied to the countries they have inhabited and still inhabit, which reflects the hidden side of the great tragedy known as Porraimos. Without being seen through archive footage, this survived and interpreted experience becomes not only a historical testimony but also a declaration about our present.
>>
DIERA V HLAVE je dlhometrážny dokumentárny film o rasovom prenasledovaní Rómov v strednej Európe počas druhej svetovej vojny. Esejistická freska ako svedectvo o príbehoch a osudoch európskych Rómov spojených s krajinami, kde žili a žijú, reflektuje odvrátenú stranu veľkej tragédie zvanej Porrajmos. Bez použitia archívnych materiálov sa prežitá - interpretovaná skúsenosť stáva nielen historickým svedectvom, ale aj výpoveďou o našej prítomnosti.


Director > Réžia Robert Kirchhoff
Story > Námet Robert Kirchhoff
Screenplay > Scenár Robert Kirchhoff
DOP > Kamera Juraj Chlpík
Editors > Strih Jan Daňhel
Music > Hudba -
Set Design > Architelkt -
Costumes > Kostými -
Sound > Zvuk Václav Flégl
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú -
Filmography > Filmografia Robert Kirchhoff (1968)

2023: Všetci ľudia budú bratia
2016: Diera v hlave
2015: Para nad riekou
2013: Kauza Cervanová

Producer > Producent Barbara Janišová Feglová (SK)
Production > Produkcia HITCHHIKER Cinema (SK)
Co-production > Koprodukcia Česká televize (CZ), Rozhlas a televízia Slovenska (SK), atelier.doc (SK)
o o
Budget > Rozpočet 206 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR
International Visegrad Fund,, Bratislavský samosprávny kraj
Co-production Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
EastDoc Platform 2016
o o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2003 - 2015
Expected Completion >
Plánované dokončenie
06/2016
Release
>
Distribučná premiéra
SK: 03/2017, ASFK, CZ: 03/2017, Artcam
o o
Web www.aholeintheheadfilm.com
Previous Title >
Predchádzajúci názov
Roma Film > Rómsky holokaust,
Through the Forest > Cesta lesom

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

HITCHHIKER Cinema
Konventná 2, SK-811 03 Bratislava
+421 905 858 808
info@hitchhikercinema.sk
www.hitchhikercinema.sk

Taskovski Films
+33 6 79 23 53 74, sales@taskovskifilms.com www.taskovskifilms.com 

Taskovski Films
+33 6 79 23 53 74, sales@taskovskifilms.com www.taskovskifilms.com 


updated: 24.08.2018