INDE
ELSEWHERE

» ©2018
SK - CZ | far. > col. | 74 min. | kreatívny dokument > creative documentary

INDE

The life and period of the drifter, prisoner, fencer, photographer, painter, pilgrim, action creator, performer, searcher for joy and freedom, Alex Mlynárčik in moving images, images, photographs, live plays and the controversies of the period he lived and lives in. The story of a century in which modern identity, culture and basic values of Slovakia were formed – as part of Czechoslovakia but also as an independent state and, in particular, as part of the European Community in which our protagonist is a full member of his work and life. With his work, friends, opinions and expressions, Alex Mlynárčik has become an organic part of this story – and, in particular, one of its creators.
>>
Život a doba tuláka, väzňa, šermiara, fotografa, maliara, pútnika, akčného tvorcu, performera, hľadača radosti a slobody Alexa Mlynárčika v pohyblivých obrázkoch, obrazoch, fotografiách, živohrách a kontroverznostiach doby, v ktorej žil a žije. Príbeh storočia, v ktorom sa formovala moderná identita, kultúra, základné hodnoty Slovenska – ako súčasti Československa, ale aj ako samostatného štátu a najmä ako súčasti európskeho spoločenstva, ku ktorému náš protagonista neoddeliteľne patrí svojím dielom aj životom. Alex Mlynárčik sa stal svojou tvorbou, priateľmi, názormi i prejavmi organickou súčasťou tohto príbehu – a najmä jeho spolutvorcom.


Director > Réžia Juraj Nvota, Marian Urban
Story > Námet Juraj Nvota, Marian Urban
Screenplay > Scenár Marian Urban, Juraj Nvota 
DOP > Kamera Richard Krivda
Editor(s) > Strih Alois Fišárek, Darina Smržová
Music > Hudba Jakub Kudláč
Set Design > Architekt -
Costumes > Kostýmy -
Sound > Zvuk Michal Džadoň
Animation > Animácia -
Cast > Účinkujúci Alexander Mlynárčik, Ivan Jančár, Ruiz Fernandes, Eugen A. Cernan, Milan Knižák, Max Bruise, Henri Perrier, Dušan Hanák 
Filmography > Filmografia Juraj Nvota (1954)

2018: INDE (spolurež. / co-dir.)
2015: Johankino tajomstvo
2014: Rukojemník
2012: eŠTeBák
2007: Muzika
2002: Kruté radosti


Marian Urban (1951)
2018: INDE (spolurež. / co-dir.)
Producer >
Producent
Marian Urban (SK)
Production >
Produkcia
ALEF FILM & MEDIA (SK)
Co-production >
Koprodukcia
Rozhlas a televízia Slovenska (SK), UN FILM (SK), Filmpark production (SK), Fulfilm (CZ), Slovenský filmový ústav (SK), Ateliéry Bonton Zlín (CZ)
o o
Budget > Rozpočet 159 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra -o
o o
Principal Photography >
Termín nakrúcania 
11/2013 – 04/2017
World Premiere >
Svetová premiéra
03/2018, 25. MFFK, 2018 / 25th Febiofest IFCF, 2018
Release >
Distribučná premiéra
SK: 11/2018, ASFK
o o
Web -

 

Contact: Festivals: Sales:
ALEF FILM & MEDIA
Mliekarenská 11, SK-821 09 Bratislava
+421 2 2090 2648
afm@afm.sk
www.afm.sk
see main contact see main contact

updated: 14.08.2019