Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Exkurzia - História súčasnosti
Excursion - History of the Present
(Exkurzie - Historie současnosti)

» ©2015
SK - CZ | far. > col. | 82 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Exkurzia - História súčasnosti

Where is the Russian soul headed on board the battleship Aurora? Can the Nazi city of monuments, Nuremberg, be a children’s playground? Is the Berlin Wall capable of uniting? If we visit the museum of ancient art in Rome where the EU constitution was signed, will we rediscover the spirit of Europe? History as the experience of the everyday life.
>>
Kam odchádza ruská duša na krížniku Aurora? Môže byť chrámové miesto nacizmu v Norimbergu detským ihriskom? Môže Berlínsky múr zjednocovať? Stretneme v múzeu antického umenia v Ríme ducha Európy, ktorá tu podpísala svoju ústavu? Historická performance všedného dňa.


Director > Réžia Jan Gogola
Story > Námet Peter Kerekes, Nina Numankadić, Jan Gogola
Screenplay > Scenár Jan Gogola
DOPs > Kamera Petr Vejslík, Noro Hudec
Editor > Strih Maroš Šlapeta
Music > Hudba -
Set Design > Architekt -
Costumes > Kostýmy -
Sound > Zvuk Jiří Kubík
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú -
Filmography > Filmografia Jan Gogola (1971)

výber / selection:
2015: Exkurzia alebo História súčasnosti
2013: Kateřina Šedá: Jak se dělá mýtus
2011: Rock života
2005: 4 věci (1 pov, ep.)

Production > Produkcia Peter Kerekes (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Česká televize (CZ), Hypermarket Film (CZ)
Producer > Producent Peter Kerekes (SK)  
o o
Budget > Rozpočet 200 027 €
Support > Podpora Ministerstvo kultúry SR, Audiovizuálny fond, MEDIA Programme, Státní fond kinematografie
Co-production Markets, Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
Docu Talents from the East - Karlovy Vary IFF 2013, Czech Republico
o o
World Premiere >
Svetová premiéra
19th IFDF Jihlava, 201
SK Release >
SK premiéra
-
o o
Web -
Previous Title >
Predchádzajúci názov
-

 

Contact: Festivals: Sales:
Peter Kerekes
Vištuk 277, SK-900 85 Vištuk
+421 905 255 698
kerekesfilm@gmail.com
www.kerekesfilm.com

Peter Kerekes / Ester Kerekesová
+421 918 359 138, terkerekesova@gmail.com www.kerekesfilm.com
Peter Kerekes / Ester Kerekesová
+421 918 359 138, terkerekesova@gmail.com www.kerekesfilm.com

updated: 28.07.2016