Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Zem, ktorá hľadá svoje nebo
When Land Is Looking for Its Heaven

» ©2016
SK | far. > col. | 75 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Zem, ktorá hľadá svoje nebo

A group portrait of simple people who pursue folk activities and crafts and the traditional culture of the region of the Upper Hron River.
>>
Skupinový dokumentárny portrét jednoduchých ľudí, ktorí sa venujú ľudovým remeslám a tradičnej kultúre na Horehroní.


Director > Réžia Erik Praus
Story > Námet Erik Praus
Screenplay > Scenár Erik Praus
DOP > Kamera Peter Kováč
Editor(s) > Strih Ivan Kršiak
Music > Hudba -
Set Design > Architekt -
Costumes > Kostýmy -
Sound > Zvuk Michal Džadoň
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú -
Filmography > Filmografia Erik Praus (1979)

2019: Volanie
2016: Zem, ktorá hľadá svoje nebo

Producer(s) > 
Producenti
Peter Neveďal (SK), Marek Mackovič (SK)
Production > 
Produkcia
Filmpark production (SK)
Co-production >
Koprodukcia
-
o o
Budget > Rozpočet -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra -o
o o
World Premiere >
Svetová premiéra
-
SK premiere >
Slovenská premiéra
07/2016, ASFK
o o
Web -
Previous Title >
Predchádzajúci názov
Horehronskí gadi  > Upper Hron River Farmers

 

Contact: Festivals: Sales:
Filmpark production
Bajkalská 7A, SK-831 04 Bratislava
+421 905 455 234
peter@filmpark.sk
www.filmpark.sk

see main contact see main contact

updated: 21.11.2016