Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Suri
Suri

» ©2015
SK | far. > col. | 65 min. | časozberný dokument > time-lapse documentary

Suri

An adventure-filled trip along an unknown African river leads to the unique Suri tribe. In the course of the journey we get to know the people who chose to fight for their traditions and way of life. The film Suri is a reflection on their future, and on the crisis of the mass extinction of human cultures. Cultural diversity is necessary for the survival of civilisation in the globalised world.
>>
Dobrodružná cesta po neznámej africkej rieke nás zavedie k unikátnemu prírodnému kmeňu Suri. Počas putovania jeho územím spoznávame spoločenstvo, ktoré sa rozhodlo bojovať za zachovanie svojich tradícií a pôvodného spôsobu života. Film je vážnym zamyslením nielen nad jeho budúcim osudom a zanikaním jedinečných kultúr, ale aj nad potrebou rôznorodosti ľudstva, nevyhnutnej na prežitie našej civilizácie v globalizujúcom sa svete.


Director > Réžia Pavol Barabáš
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Pavol Barabáš
DOP > Kamera Pavol Barabáš
Editor > Strih Robert Karovič
Music > Hudba Martin Barabáš
Set Design > Architekt -
Costumes > Kostýmy -
Sound > Zvuk Martin Merc
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú Ivan Bulík, Pavol Barabáš, Miroslav Dušek, Matej Fabiánek, Tomáš Lukačovič
Filmography > Filmografia Pavol Barabáš (1959)

(výber/selection)

2023: Veľký kaňon
2022: Horský vodca
2020: Salto je kráľ
2019: Svetozár Stračina
2018: Tieň jaguára
2017: Vábenie výšok
2016: Sloboda pod nákladom
2015: Suri
2010: Mongolsko - V tieni Džingischána
2007: Tepuy: Cesta do hlbín zeme
2004: Amazonia Vertical

Production > Produkcia K2 studio (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Alena Koščová (SK)  
o o
Budget > Rozpočet -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR
Co-production Markets, Forums > Koprodukčné trhy a fóra -o
o o
World Premiere > Svetová premiéra -
SK Release >
SK premiéra
05/2015, ASFK
o o
Web -
Previous Title >
Predchádzajúci názov
-

 

Contact: Festivals: Sales:
K2 studio
Oráčska 18, SK-831 06 Bratislava
+421 905 514 682
k2@k2studio.sk
www.pavolbarabas.sk

K2 studio, / Alena Koščová
+421 905 233 848, alena@k2studio.sk
www.pavolbarabas.sk
see main contact

updated: 07.07.2020