Documentary films in post-production

Bez rapu | No Rap

• Michal Romeo Dvořák
• SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Drsne a nežne | Roughly, Softly

• Ľubomír Štecko
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Komu patrí mesto | Who Owns the City


(Komu patří město)
• Petr Kačírek, Dominik Jursa, Klára Trencsényi
• CZ - SK - HU - PL | far. > col. | 90 min. | kreatívny sociálny dokument > creative social documentary

Leaving to Remain | Leaving to Remain

• Mira Erdevicki
• SK - GB - CZ | far. > col. | 90 min. | dokument > document

Odpočítavanie - Posledný film Ivana Palúcha | Countdown - The Last Film of Ivan Palúch

• Martin Palúch
• SK | far. > col. | 80 min. | strihový dokument > compilation film

Planéta Praha | Wild Prague


(Planeta Praha)
• Jan Hošek
• CZ - SK | far. > col. | 83 min. | prírodopisný > wild-life

Šťastný človek | A Happy Man

• Soňa Gyárfáš Lutherová
• SK – CZ – SE | far. > col. | 90 min. | intímny dokumentárny profil> intimate documentary profile

TEAM BUILDING | TEAM BUILDING

• Adina Popescu, Iulian Manuel Ghervas
• RO - SK | far. > col. | 75 min. | komédia, sociálny dokument > comedy, social documentary

Turnus | Shift

• Jaro Vojtek
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Územie fantázie | Territory of Imagination

• Paula Reiselová
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívna dokument > creative documentary

Vesmírny kovboj | Space Cowboy

• Lukáš Teren
• SK | far. + čb. > col. + b&w | 80 min. | biografický dokument > biopic


updated: 23.04.2015