Documentary films in post-production

Ach, vojna moja! | Oh My War!

• Paula Reiselová
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívna dokument > creative documentary

Bez rapu | No Rap

• Michal Romeo Dvořák
• SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Dežo Hoffmann – fotograf Beatles | Photographer of The Beatles

• Patrik Lančarič
• SK - CZ | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > bio-documentary

Fragile Memory | Fragile Memory

• Ihor Ivanko
• UA - SK | far. > col. | 70 min. | kreatívny biografický dokument > creative documentary, biopic

Kapr | Kapr Code

• Lucie Králová
• CZ - SK | far. > col. | 80 min. | dokumentárna opera > documentary opera

Obeta | Sacrifice

• Denis Dobrovoda
• SK - GB | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument, biografický dokument > creative documentary, biography

TEAM BUILDING | TEAM BUILDING

• Adina Popescu, Iulian Ghervas
• RO - SK | far. > col. | 75 min. | komédia, sociálny dokument > comedy, social documentary

Turnus | Shift

• Jaro Vojtek
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívny dokument > creative documentary


updated: 23.04.2015