Documentary films in development

ANDY WARHOL: Od A po W | ANDY WARHOL: From A To W

• Ľubomír Ján Slivka
• SK - CZ | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > biopic

Hranice vernosti | The Boundaries of Fidelity

• Diana Fabiánová
• SK | far. > col. | 85 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Komu patrí mesto | Who Owns the City


(Komu patří město)
• Petr Kačírek, Dominik Jursa, Klára Trencsényi
• CZ - SK - HU - PL | far. > col. | 90 min. | kreatívny sociálny dokument > creative social documentary

Lož Angeles | Lying Carpet


(Lažlivij tepih)
• Željka Suková, Aleš Suk
• SK - HR | far. > col. | 90 min. | dokudráma > docudrama

Musíme prežiť | We Have to Survive

• Tomáš Krupa
• SK - CZ | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Pokiaľ ja žijem | As Long As I Live

• Roman Ďuriš
• SK | far. > col. | 70 min. | sociálny dokument > social documentary

Robinson atómového veku | Robinson of the Atomic Age


(Robinson atomového věku)
• Michael Kaboš, Noro Držiak
• CZ - SK | far. > col. | 80 min. | dobrodružná sci-fi dokudráma > adventurous sci-fi docudrama

Velvet Generation | Velvet Generation

• Ivana Hucíková
• SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary


updated: 23.04.2015