Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Documentary films ©2015

AKCEPTÁCIA | ACCEPTANCE

• Jaroslav Matoušek
• SK | far. > col. | 90min. | dobrodružný dokumentárny > adventure documentary

Anton Srholec | Anton Srholec

• Alena Čermáková
• SK | far. > col. | 95 min. | biografický dokument > biographical documentary

Cesta hore | Climbing Higher


(Cesta vzhůru)
• David Čálek
• CZ - SK | far. > col. | 100 min. | dokument > docuemntary

Čakáreň | Waiting Room

• Palo Korec
• SK | far. > col. | 72 min. | sociálny dokument > social documentary

Exkurzia - História súčasnosti | Excursion - History of the Present


(Exkurzie - Historie současnosti)
• Jan Gogola
• SK - CZ | far. > col. | 82 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Farby piesku | Colours of Sand

• Ladislav Kaboš
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | časozberný dokument > time-lapse documentary

Kupónová privatizácia | The Czech Way


(Česká cesta)
• Martin Kohout
• CZ - SK | far. > col. | 92 min. | dokumentárna esej > documentary essay

Očami fotografky | Through the Eyes of the Photographer

• Matej Mináč
• SK - CZ | far. > col. | 82 min. | hraný dokument > docu-drama

Opuštěný vesmír | Abandoned Space

• Peter Hledík
• CZ - SK | far. > col. | 70 min. | hraný dokument > docu-drama

Ostrov | Island

• Olga Sedrovičová
• SK - RS | far. > col. | 100 min. | hraný dokument > docu-drama

Para nad riekou | Steam on the River

• Robert Kirchhoff, Filip Remunda
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | tragikomédia > tragicomedy

Posledný portrét | Last Folio

• Katya Krausova
• SK - GB | far. > col. | 80 min. | časozberný dokument > time-lapse documentary

RYTMUS: Sídliskový sen | RYTMUS a Dream from the Block

• Miro Drobný
• SK | far. > col. | 90 min. | časozberný, hudobno-dokumentárny > time-lapse music documentary

Suri | Suri

• Pavol Barabáš
• SK | far. > col. | 65 min. | časozberný dokument > time-lapse documentary


updated: 03.07.2015