English                                                        Streda 22.05.2024, 23:41

Slovenské filmy putujú do Austrálie

Vo štvrtok 21. augusta sa v Austrálii začne 2. ročník česko-slovenského filmového festivalu CASFFA, na ktorom sa predstaví slovenská kinematografia vo veľkom rozsahu. Tento rok sa festival uskutoční v dvoch mestách, v Melbourne (21. - 29. 8.) a Sydney (2. – 7. 9.), a celkovo uvedie 16 slovenských a koprodukčných filmov. Festival je prvou a zatiaľ jedinou prehliadkou českej a slovenskej kinematografie v Austrálii, jeho prvý ročník sa vlani konal so zámerom vytvoriť tradíciu prezentácie slovenskej a českej kinematografie.

Festival v programe predstaví vyrovnanú kolekciu slovenských a českých filmov, súčasné i staršie celovečerné a krátke filmy, v sprievodnom programe sú výstavy a odborné fóra na vybrané témy súvisiace s oboma krajinami a miestnou kinematografiou.

Slovenskú kinematografiu na druhom ročníku podujatia reprezentuje 16 slovenských a koprodukčných filmov, reprezentujúcich zlatý fond našej kinematografie aj súčasnú dlhometrážnu a krátkometrážnu tvorbu. Témou festivalu je odboj a vzbura, v súvislosti s 25. výročím Nežnej revolúcie, čomu je prispôsobený í programový výber.

Súčasťou festivalu sú výstavy fotografií Slovenska, plagátov k slovenským filmom i nefilmovej tvorby českého režiséra Jána Švankmajera. Festivalu sa osobne zúčastní režisér Robert Kirchhoff, producentka filmu Lyrik Silvia Panáková a Alexandra Strelková, riaditeľka Národného kinematografického centra SFÚ. Počas podujatia sa uskutoční aj okrúhly stôl venovaný prezentácii SR a slovenskej kinematografie.

Slovenský program festivalu:

Zlatý fond slovenskej kinematografie zastúpia tri významné diela, uvádzané v zreštaurovanej a zdigitalizovanej verzii z nových DCP nosičov:
Boxer a smrť (rež. Peter Solan, 1962), vojnová dráma o moci v konfrontácii s morálnymi hodnotami jednotlivca v hlavnej úlohe s vynikajúcim Štefanom Kvietikom
Kým sa skončí táto noc (rež. Peter Solan, 1965), psychologická sondu do prežívania ľudí počas jednej noci v prepychovom hoteli.
Vtáčkovia, siroty a blázni (rež. Juraj Jakubisko, 1969), mozaikovité, hravé podobenstvo odohrávajúce sa v presne neurčenom časopriestore, v bláznivom svete bez ideálov, vo svete násilia, cynizmu a beznádeje.

Súčasnú kinematografiu reprezentujú hrané a dokumentárne filmy, ako aj výber z krátkometrážnej tvorby:
filmy eŠteBák (rež. Juraj Nvota, 2011) a Kandidát (rež. Jonáš Karásek, 2013), dokumentárne snímky Kauza Cervanová (rež. Robert Kirchhoff, 2013) a Lyrik (rež. Arnold Kojnok, 2014), ktorý prostredníctvom erudovaného historika Jána Mlynárika reflektuje povojnové dejiny Česka a Slovenska, ako aj Zamatoví teroristi (rež. Pavol Pekarčík, Ivan Ostrochovský, Peter Kerekes, 2013).

Z koprodukčných česko-slovenských titulov sa predstavia filmy Jako nikdy (rež. Zdeněk Tyc, 2013) a Líbanky (rež. Jan Hřebejk, 2013).

V kolekcii krátkych filmov sú zaradené: Homo Ciris (rež. Jana Mináriková, 2013), Momo (rež. Teodor Kuhn, 2012), Pandy (rež. Matúš Vizár, 2013), Sneh (rež. Ivana Šebestová, 2013) a Výstava (rež. Peter Begányi, Andrej Kolenčík, 2013)

Krátky film Do pivnice bude uvedený v rámci retrospektívy diela Jana Švankmajera.

Organizátori festivalu: združenie Czech and Slovak Film Festival of Australia Inc. (CaSFFA) a IKSIMA Films. Prezentáciu slovenskej kinematografie zabezpečujú produkčná spoločnosť ARINA, Slovenský filmový ústav (SFÚ) s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu (AVF).
Partnermi podujatia sú Ministerstvo kultúry SR, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Austrálii a Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry Marek Maďarič.

Viac info:
http://casffa.com.au/

Súvisiace správy:
1. ročník festivalu CASFFA 2013

Tlačová správa SFÚ na stiahnutie

Výrobu, distribúciu a prezentáciu na podujatí CASFFA finančne podporil Slovak Audiovisual Fund

 

publikované: 20.08.2014
aktualizované: 22.09.2014