English                                                        Streda 22.05.2024, 19:28

Workshopy - uzávierky prihlášok - archív

  M:brane Forum

Uzávierka: 30. 11. 2023
Termín: 12. – 14. 3. 2024, Malmö, Švédsko
Kategória: fórum, pitching
Oblasť: projekty pre detské publikum
Cieľová skupina: producenti, distribútori


Od 12. do 14. marca 2024 sa vo švédskom Malmö uskutoční finančné fórum zamerané na audiovizuálny obsah pre deti pod názvom M:brane Forum. Cieľom podujatia je propagovať a podporovať koprodukciu a distribučné možnosti projektov zameraných na detské publikum. Fórum podporuje producentov a distribútorov audiovizuálneho obsahu pre deti pri hľadaní investorov a poskytuje prístup k medzinárodnej sieti profesionálov s cieľom posilniť jeho konkurencieschopnosť.
  Eurodoc

Uzávierka: 20. 11. 2023
Termín: W1: 2. – 9. 3. 2024, Nemecko / W2: 1. – 8. 6. 2024, Škótsko / W3: 5. – 12. 10. 2023, Francúzsko
Kategória: workshop
Oblasť: dokumentárne filmy – vývoj, raná produkcia
Cieľová skupina: producent


Eurodoc je medzinárodný workshop pre producentov, ktorých dokumentárny film sa nachádza vo fáze vývoja alebo ranej produkcie.
  Production Value

Uzávierka: 15. 11. 2023
Termín: 6. – 14. 1. 2024, Viedeň, Rakúsko
Kategória: workshop
Oblasť: zostavovanie rozpočtu a harmonogramu natáčania
Cieľová skupina: mladí asistenti réžie, výkonní producenti


Production Value, The European Scheduling & Budgeting Workshop je osemdenný rezidenčný workshop zameraný na posilňovanie tvorivého partnerstva asistentov réžie a vedúcich výroby (junior line producers / junior production managers) s producentmi a režisérmi.
  MIDPOINT Feature Launch

Uzávierka: 31. 10. 2023
Termín: W1: marec 2024 (ČR) / W2: máj 2024 (online) / W3: jún/júl 2024 (Karlove Vary, ČR) /
W4: september/október 2024 (online)
Kategória: workshop
Oblasť: prvý alebo druhý celovečerný film
Cieľová skupina: začínajúci filmoví profesionáli


Medzinárodný vzdelávací program MIDPOINT Feature Launch určený tímom začínajúcich filmových profesionálov (scenáristi, režiséri a producenti) zo strednej a východnej Európy, ktorí vyvíjajú svoj prvý alebo druhý celovečerný film. 9 vybraných filmových projektov absolvuje program pozostávajúci zo 4 modulov, zameraných na vývoj projektu a scenárov a možnosti ďalšieho financovania a koprodukcie.
  CEE Animation Workshop

Uzávierka: 20. 10. 2023
Termín: M1: 26. 2. – 3. 3. 2024, TBA; M2: 22. – 27. 4. 2024, online; M3: august 2024, Chorvátsko; M4: 21. – 25. 10. 2024, online
Kategória: workshop
Oblasť: animované filmy vo vývoji
Cieľová skupina: scenáristi, producenti, režiséri


CEE Animation Workshop je celoročný vzdelávací program určený pre vývoj projektov a zvyšovanie schopností producentov a ich tvorivých tímov. Je zameraný na animované alebo hybridné projekty rôznej dĺžky a typu (krátke, celovečerné i TV seriály, TV špeciály, XR) a jeho cieľom je poskytnúť účastníkom vzdelanie v oblasti vývoja, začínajúc prácou na scenári alebo umeleckým a výrobným poradenstvom. Prihlásiť sa môžu tiež producenti bez projektu.
  Premiers Plans: Angers Workshops

Uzávierka: 29. 9. 2023
Termín: 20. – 28. 1. 2024, Angers, Francúzsko
Kategória: workshop
Oblasť: dlhometrážny debut
Cieľová skupina: režiséri


Angers Workshops sú vytvorené pre mladých európskych filmárov, ktorí majú za sebou aspoň jeden úspešný krátky film a pripravujú svoj dlhometrážny debut. Workshop pozostávajúci z projekcií filmov, prípadových štúdií, masterclassov na špecifické témy a individuálnych diskusií o vlastných projektoch si dáva za cieľ podporiť mladých tvorcov a pomôcť im pri prechode od krátkych filmov k celovečerným.
  Berlinale Talents

Uzávierka: 4. 9. 2023
Termín: 17. – 22. 2. 2024, Berlín, Nemecko
Kategória: komplexné sústredenie pre filmárov - semináre, prednášky, tréningy, panelové diskusie, a pod.
Oblasť: krátke a dlhometrážne filmy
Cieľová skupina: študenti alebo mladí profesionáli: scenáristi, režiséri, producenti / produkční, kameramani, herci, strihači, filmoví kritici, zvukári, skladatelia filmovej hudby, vizuálni umelci


Počas významného medzinárodného festivalu MFF Berlín sa bude v termíne od 17. – 22. 2. 2024 konať aj podujatie pre začínajúcich mladých filmárov Berlinale Talents, ktorého súčasťou je aj program pre mladých filmových novinárov Talent Press. Cieľom je podpora výmeny tvorivých myšlienok medzi mladými filmovými tvorcami,skúseností medzi renomovanými profesionálmi a mladými talentami a to v prepojení na jeden z najvýznamnejších svetových filmových festivalov.
  EAVE: Producers Workshop

Uzávierka: 21. 8. 2023
Termín: W1: 7. – 14. 3. 2024, Luxembursko, W2: jún 2024, TBC, W3: 14. – 21. október 2024, Švédsko,
Kategória: workshop
Oblasť: hrané a dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti (pre účastníkov s projektmi aj scenáristi)


EAVE Producers Workshop je celoročný program, ktorý sa zameriava na intenzívny profesijný rozvoj prostredníctvom spolupráce na vývoji hraných a dokumentárnych filmov. EAVE je jedným z popredných poskytovateľov odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja pre tvorcov z Európy.
  IDFAcademy

Uzávierka: 1. 8. 2023
Termín: 9. – 12. 11. 2023, Holandsko, Amsterdam
Kategória: vzdelávací a networkingový program
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: režiséri, producenti


Počas MFF dokumentárneho filmu Amsterdam organizátori pripravili 4 dňový intenzívny tréning pre dokumentaristov z Európy IDFA Academy, ktorý sa koná od 9. – 12. 11. 2023.
  European Short Pitch

Uzávierka: 27. 7. 2023
Termín: scenáristický workshop (30. 10. – 3. 11. 2023, online) / koprodukčné fórum (február 2024)
Kategória: workshop, koprodukčné fórum
Oblasť: krátky film
Cieľová skupina: scenáristi, režiséri, producenti


European Short Pitch (ESP) je podujatie zamerané na propagáciu európskych koprodukcií krátkych filmov, ktoré kombinuje rezidenčný scenáristický workshop, online stretnutia a koprodukčné fórum. Spája scenáristov a profesionálov z celej Európy.
  MIDPOINT Shorts

Uzávierka: 13. 7. 2023
Termín: W1: 16. – 22. 10. 2023, Brno, ČR / W2: január 2024, Terst, Taliansko
Kategória: workshop
Oblasť: krátky profesionálny alebo absolventský film
Cieľová skupina: študenti, začínajúci filmoví profesionáli


MIDPOINT Shorts je vzdelávací program určený pre mladých a začínajúcich filmových tvorcov s absolventskými či profesionálnymi krátkymi filmami. Vybrané budú 4 projekty krátkych filmov, pochádzajúce prevažne zo strednej a východnej Európy, ktorých kreatívne tímy skladajúce sa zo scenáristu, režiséra a producenta absolvujú 2 intenzívne rezidenčné workshopy zamerané na vývoj scenára a projektu.
  MIDPOINT Smash Cut

Uzávierka: 13. 7. 2023
Termín: 18. – 24. 9. 2023, Brno, ČR
Kategória: workshop
Oblasť: webseriál, seriál krátkych epizód
Cieľová skupina: skúsení filmoví profesionáli (scenárista, proudcent)


MIDPOINT Smash Cut je vzdelávací program určený skúseným filmovým profesionálom zo strednej a východnej Európy, ktorí vyvíjajú seriál s krátkymi epizódami (do 20 min). Cieľom workshopu je pomôcť účastníkom definovať koncept seriálu, načrtnúť scenár pilotnej epizódy, série a tiež z hľadiska rozprávania vysvetliť špecifiká seriálov krátkych epizód a rozdiel oproti seriálom dlhých epizód.
  MIDPOINT Writers' Room

Uzávierka: 30. 6. 2023
Termín: 9. – 14. 10. 2023, ČR
Kategória: workshop
Oblasť: TV seriál
Cieľová skupina: scenáristi, kreatívni producenti


Účelom programu MIDPOINT Writers’ Room je zdokonaľovanie scenáristických schopností a sprostredkovanie praktických znalostí týkajúcich sa tzv. writers’ roomu. Je určený scenáristom a kreatívnym producentom (so skúsenosťami v oblasti písania scenárov a ambíciou stať sa tvorcami/showrunnermi).
  EAVE: Marketing Workshop

Uzávierka: 25. 6. 2023
Termín: 7. – 12. 11. 2023, Luxemburg, Luxembursko
Kategória: workshop
Oblasť: filmový marketing
Cieľová skupina: producenti, distribútori, sales agenti


EAVE Marketing Workshop je intenzívny a komplexný workshop určený filmovým profesionálom. Worskhop oboznamuje účastníkov o najnovších marketingových trendoch a možnostiach, rozoberá všetky potrebné marketingové stratégie - od ranej fázy vývoja filmu, cez postprodukciu, až po festivalové stratégie a distribúciu.
  First Cut Lab Karlovy Vary

Uzávierka: 15. 5. 2023
Termín: 5. – 8. júl 2023, MFF Karlove Vary
Kategória: workshop
Oblasť: hraný film v štádiu strihu
Cieľová skupina: režiséri a producenti hraných filmov


First Cut Lab Karlove Vary je program vytvorený pre 2 dlhometrážne hrané filmy v štádiu strihu z Českej republiky alebo Slovenska. Vybrané tímy zložené z režiséra a producenta premietnu na súkromnej projekcii celý hrubý strih svojho filmu a dostanú odbornú spätnú väzbu od troch popredných medzinárodných filmových profesionálov i konkrétne rady od strihača-konzultanta.
  Kids Kino Industry

Uzávierka: 12. 05. 2023
Termín: 3. – 5. 10. 2023, Varšava, Poľsko
Kategória: workshop
Oblasť: detský film
Cieľová skupina: producent, scenárista


Kids Kino Industry je medzinárodné koprodukčné fórum a networkingové podujatie pre filmové projekty zamerané na mladé publikum, ktoré hľadajú koproducenta, distribútora, predajcu alebo vysielateľa. Je súčasťou festivalu Kids Kino International Film Festival, ktorý sa koná koncom septembra.
  Locarno Summer Academy

Uzávierka: 7. 5. 2023
Termín: 2. – 12. 8. 2023, Locarno, Švajčiarsko
Kategória: workshop, vzdelávací program
Oblasť: rôzne
Cieľová skupina: režiséri, scenáristi, producenti, filmoví kritici


Tréningový program pre mladých filmových tvorcov, profesionálov, študentov a filmových kritikov Locarno Sumer Academy bol založený v roku 2010 s cieľom podporiť mladé začínajúce talenty. Využíva výhodu svojho jedinečného postavenia v rámci Medzinárodného filmového festivalu Festival del Film Locarno, kde sa každoročne vytvára profesionálny a tvorivý priestor pre filmových profesionálov a diskusie.
  Producers LINK

Uzávierka: 30. 4. 2023
Termín: 3. – 5. 10. 2023 (Varšava, Poľsko) / 24. – 27. 10. 2023 (Amsterdam, Holandsko)
Kategória: workshop
Oblasť: koprodukčná platforma, networking, semináre, prednášky, panelové diskusie
Cieľová skupina: producenti


Vzdelávací a networkingový program Producers LINK je spoločnou iniciatívou dvoch renomovaných platforiem v oblasti audiovizuálnej tvorby pre deti – Kids Kino Industry a Cinekid for Professionals. Producers LINK ponúka producentom príležitosť na rozšírenie zručností v oblastiach rozvoj publika a digitálny marketing. Veľký dôraz kladie na nadväzovanie kontaktov a výmenu skúseností. Vybraní producenti sa okrem špeciálne zostaveného programu zúčastnia tiež prezentácií filmových projektov, masterclassov a panelov, ktoré sú stálou súčasťou industry oboch podujatí.
  Ex Oriente Film

Uzávierka: 14. 4. 2023
Termín: W1: jún 2023, La Rochelle, FR; W2: október 2023, Lipsko, DE; W3: marec 2024, Praha, CZ
Kategória: workshop
Oblasť: dokumentárny film
Cieľová skupina: režiséri, producenti


Celoročný medzinárodný workshop zameraný na kreatívny vývoj a financovanie autorských dokumentárnych projektov zo strednej a východnej Európy, vo fáze vývoja a počiatočnej produkcie.
  Emerging Producers

Uzávierka: 31. 3. 2023
Termín: 23. – 27. 10. 2023, Jihlava, ČR / 12. – 17. 2. 2024, Berlín, Nemecko
Kategória: vzdelávací a networkingový program
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti


Emerging Producers je propagačná a vzdelávacia platforma pre talentovaných producentov dokumentárnych filmov v krajinách EÚ. Program, ktorý sa bude konať počas MFDF Ji.hlava a počas Berlinale, zahŕňa predstavenie producentov filmovej komunite, diskusie / okrúhle stoly s filmovými expertmi, master classy, prípadové štúdie, networking.
  goEast East-West Talent Lab

Uzávierka: 28. 2. 2023
Termín: 28. 4. – 2. 5. 2023, Wiesbaden, Nemecko
Kategória: workshop
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: režisér, producent


East-West Talent Lab je tréningový program festivalu goEast Wiesbaden, ktorý sa zameriava na kinematografie strednej a východnej Európy, určený mladým režisérom a producentom. Účastníci budú mať možnosť konzultovať svoje projekty so skúsenými tútormi a na konci prezentovať projekt na verejnom pitchingu a uchádzať sa o viaceré ceny.
  IDFA Project Space

Uzávierka: 24. 2. 2023
Termín: W1: jún, online; W2: júl, Amsterdam, Holandsko; W3: september, online
Kategória: workshop
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: režiséri, producenti


IDFA Project Space ponúka dokumentárnym režisérom pracujúcim na svojich prvých a druhých filmoch možnosť pracovať na svojich projektoch pod dohľadom skúsených tútorov a v dialógu s ďalšími účastníkmi programu.
  Circle – Women Doc Accelerator

Uzávierka: 24. 2. 2023
Termín: W1: jún 2023 (GR), W2: september 2023 (TBD), W3: január 2024 (Taliansko)
Kategória: workshop
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: režisérka, producentka


Circle – Women Doc Accelerator je workshop určený režisérkam a producentkám kreatívnych dokumentárnych filmov v ktoromkoľvek štádiu vzniku.
  MIDPOINT Intensive SK

Uzávierka: 15. 2. 2023
Termín: marec 2023, Bratislava
Kategória: workshop
Oblasť: vývoj scenárov celovečerných hraných filmov
Cieľová skupina: scenáristi, producenti, režiséri


Intenzívny 3-dňový workshop MIDPOINT Intensive SK je zameraný na analýzu scenárov celovečerných hraných filmov vo vývoji. Pracuje s tvorivým tímom v kombinácii scenárista a producent / režisér v spolupráci s MFF Febiofest Bratislava Industry Days.
  EAVE: PUENTES

Uzávierka: 15. 2. 2023
Termín: W1: jún/júl 2023, Taliansko W2: november 2023, Uruguaj
Kategória: workshop
Oblasť: dlhometrážne hrané filmy
Cieľová skupina: producenti


EAVE: PUENTES - workshop pre producentov z Európy a Latinskej Ameriky je jedným z najdôležitejších a najúspešnejších tréningových programov pre podporu európsko-latinskoamerickej spolupráce s mimoriadnymi výsledkami.
  dok.incubator SK

Uzávierka: 13. 2. 2023
Termín: W1: apríl 2023 (SK), W2: jún 2023 (CZ), W3: október 2023 (online)
Kategória: workshop
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: režisér, producent, strihač


Dok.incubator ponúka slovenským producentom, režisérom a strihačom intenzívny workshop dok.incubator SK, do ktorého sa môžu prihlásiť so svojimi pripravovanými celovečernými dokumentárnymi filmami vo fáze natáčania, alebo hrubého strihu.
  ESoDoc – European Social Documentary

Uzávierka: 10. 2. 2023
Termín: W1: jún 2023 / W2: september 2023 / W3: november/december 2023 / W4: koniec roka 2023
Kategória: workshop
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: režisér, producent


ESoDoc - European Social Documentary je 8-mesačný tréningový program určený predovšetkým dokumentárnym autorom, režisérom a kreatívnym producentom, no otvorený je taktiež žurnalistom, festivalovým dramaturgom a ďalším profesionálom so záujmom o sociálne, politické, environmentálne a ľudskoprávne problémy.
  MIDPOINT Intensive Queer

Uzávierka: 1. 2. 2023
Termín: 14. – 19. 3. 2023, Bratislava
Kategória: workshop
Oblasť: vývoj scenárov celovečerných hraných filmov
Cieľová skupina: scenáristi, producenti, režiséri


Intenzívny 4-dňový workshop MIDPOINT Intensive Queer je zameraný na analýzu scenárov celovečerných hraných filmov s queer tematikou vo vývoji. Pracuje s tvorivým tímom v kombinácii scenárista, režisér a producent.
  EAVE: EAVE+

Uzávierka: 31. 1. 2023
Termín: 31. 3. – 5. 4. 2023, Luxemburg, Luxembursko
Kategória: workshop
Oblasť: producenti
Cieľová skupina: producenti


EAVE+ je intenzívny workshop pre nezávislých filmových producentov so skúsenosti na medzinárodnom filmovom trhu.
  dok.incubator

Uzávierka: 26. 1. 2023
Termín: W1: apríl 2023 / W2: jún 2023 / W3: október 2023
Kategória: workshop
Oblasť: dokumentárne filmy – hrubý zostrih
Cieľová skupina: tímy – producent, režisér, strihač


dok.incubator je workshop, ktorý poskytuje podporu tvorcom vo fáze dokončovania filmu. Medzinárodní odborníci usmerňujú jeho účastníkov, podporujú nachádzanie nových riešení pri strihu, medzinárodných premiérach, distribúcii, marketingu a aktívnej práci s publikom.
  MIDPOINT - Series Launch

Uzávierka: 11. 1. 2023
Termín: W1: marec 2023, Česká republika / W2: jún 2023, Slovensko / W3: november 2023, Estónsko
Kategória: workshop
Oblasť: hrané televízne seriály
Cieľová skupina: scenáristi, producenti, režiséri, televízni producenti, televízni dramaturgovia, študenti


Program Searies Launch je zameraný na vývoj kvalitných epizodických televíznych seriálov. Vítané sú tímy scenáristov s producentom alebo režisérom.
  FIPRESCI Warsaw Critics Project

Uzávierka: 31. 8. 2022
Termín: 14. – 23. 10. 2022, Varšava, Poľsko
Kategória: workshop
Oblasť: filmová kritika
Cieľová skupina: filmoví kritici


Počas Filmového festivalu Varšava bude prebiehať tréningový program pre mladých filmových kritikov a novinárov z centrálnej a východnej Európy FIPRESCI Warsaw Critics Project. Skupina vybraných filmových kritikov získa skvelú príležitosť zúčastniť sa prestížneho filmového podujatia, stretnúť uznávaných filmových profesionálov a prispieť k výberu filmu, ktorý získa cenu filmových kritikov FIPRESCI.
  SCRIPTEAST

Uzávierka: 31. 7. 2022
Termín: 2022 / 2023, Poľsko, Nemecko (Berlín), Francúzsko (Cannes)
Kategória: workshop pre scenáristov
Oblasť: dlhometrážne hrané filmy
Cieľová skupina: scenáristi


ScripTeast je celoročný tréningový program, skladajúci sa z 3 rezidenčných workshopov (Poľsko, Berlín/Nemecko, Cannes/Francúzsko) a 2 on-line sessions. Pre účasť na programe ScripTeast sa vyberie 12 najlepších scenárov celovečerných filmov, ktoré boli napísané najlepšími autormi zo strednej a východnej Európy.
  SOFA – School of Film Agents

Uzávierka: 31. 5. 2022
Termín: 15. – 20. 8. 2022, TBA / 24. – 29. 10. 2022, TBA
Kategória: workshop
Oblasť: filmová kultúra a priemysel
Cieľová skupina: filmoví profesionáli a milovníci filmu


SOFA – School of Film Agents prináša mladým „filmovým agentom“ zo strednej a východnej Európy, Grécka, Izraelu, Nemecka a strednej Ázie príležitosť pracovať s expertmi na ich projektoch zameraných na vývoj regionálnej filmovej kultúry a priemyslu. Tento unikátny workshop je otvorený pre všetkých mladých filmových zanietencov s inovatívnym a výnimočným pohľadom na film, filmový priemysel či možnosti propagácie filmu.
  MFF Rotterdam - Tréningový program pre mladých filmových kritikov

Uzávierka: 3. 12. 2021
Termín: 26. 1. – 6. 2. 2022, Rotterdam, Holandsko
Kategória: workshop, tréningový program
Oblasť: filmová kritika, filmová žurnalistika
Cieľová skupina: filmoví kritici do 30 rokov


Tréningový program pre mladú generáciu filmových novinárov a kritikov (do 30 rokov) na MFF Rotterdam 2022.
  Film Spring Open Workshop

Uzávierka: 5. 6. 2021
Termín: 12. - 21. 10. 2021, Krakow, Poľsko
Kategória: workshop, vzdelávací program
Oblasť: rôzne
Cieľová skupina: začínajúci filmoví profesionáli


Film Spring Open Workshop je interdisciplinárny vzdelávací program pre filmových režisérov, scenáristov, hercov, producentov, architektov, zvukárov, kameramanov, youtuberov a vývojárov videohernej tvorby. Účastníci pracujú na tvorbe krátkych filmoch pod vedením konzultanta v tvorivej skupine podľa vlastného výberu (hudobné videoklipy, animácia, dokumentárny film, virtuálna realita, CGI, strih, extrémne podmienky, interaktívna narácia...).
  ACE Producers - workshop

Uzávierka: 3. 5. 2021
Termín: W1: 4. – 9. 10. 2021 / W2: 15. – 20. 11. 2021 / W3: 4. – 6. 4. 2022 / W4: 7. – 10. 4. 2022
Kategória: vzdelávací a networkingový workshop
Oblasť: celovečerné hrané filmy
Cieľová skupina: skúsení producenti


Celoročný tréningový program organizovaný sieťou ACE Producers je určený skúseným producentom s celovečerným hraným filmom vo vývoji. Vzdelávací program sa zameriava na vývoj scenára, financovanie projektu a medzinárodnú distribúciu.
  ACE Training Days

Uzávierka: 29. 4. 2019
Termín: 28. - 30. 6. 2019, Praha, ČR
Kategória: vzdelávací a networkingový workshop
Oblasť: hrané, dokumentárne, animované, krátke filmy
Cieľová skupina: začínajúci producenti


ACE Training Days je vzdelávacia a networkingová platforma pre začínajúcich a mierne pokročilých producentov strednej Európy (ČR, SK, PL). Dva a pol dňový program zameraný na témy medzinárodného predaja, online distribúcie či festivalových a trhových stratégií pozostáva zo spoločných stretnutí, prípadových štúdií a interaktívnych workshopov.
  Digital Production Challenge II

Uzávierka: 12. 2. 2021 (s projektom) / 28. 2. 2021 (bez projektu)
Termín: 29. 3. - 1. 4. 2021, online
Kategória: workshop
Oblasť: dlhometrážne hrané a dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, filmári, produkční, kameramani, produkční a post-produkční manažéri


Digital Production Challenge II sa zameriava na postprodukčnú fázu dlhometrážnych hraných a dokumentárnych filmov s cieľom zefektívniť jej priebeh - ušetriť peniaze a čas. Absolvovaním workshopu získajú účastníci komplexný prehľad o bežne využívaných pracovných postupoch vrátane práce s rozpočtom, komunikácie a rozdelení úloh, organizácie, prezeraní, kontrole a archivácii nakrúteného materiálu, distribučnej stratégie... Súčasťou sú prípadové štúdie, panelové diskusie a skupinové konzultácie.


publikované:
aktualizované: 02.06.2015