English                                                        Streda 22.03.2023, 04:56

Workshopy - aktuálne uzávierky prihlášok

  Emerging Producers

Uzávierka: 31. 3. 2023
Termín: 23. – 27. 10. 2023, Jihlava, ČR / 12. – 17. 2. 2024, Berlín, Nemecko
Kategória: vzdelávací a networkingový program
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti


Emerging Producers je propagačná a vzdelávacia platforma pre talentovaných producentov dokumentárnych filmov v krajinách EÚ. Program, ktorý sa bude konať počas MFDF Ji.hlava a počas Berlinale, zahŕňa predstavenie producentov filmovej komunite, diskusie / okrúhle stoly s filmovými expertmi, master classy, prípadové štúdie, networking.
  Ex Oriente Film

Uzávierka: 14. 4. 2023
Termín: W1: jún 2023, La Rochelle, FR; W2: október 2023, Lipsko, DE; W3: marec 2024, Praha, CZ
Kategória: workshop
Oblasť: dokumentárny film
Cieľová skupina: režiséri, producenti


Celoročný medzinárodný workshop zameraný na kreatívny vývoj a financovanie autorských dokumentárnych projektov zo strednej a východnej Európy, vo fáze vývoja a počiatočnej produkcie.
  Kids Kino Industry

Uzávierka: 12. 05. 2023
Termín: 3. – 5. 10. 2023, Varšava, Poľsko
Kategória: workshop
Oblasť: detský film
Cieľová skupina: producent, scenárista


Kids Kino Industry je medzinárodné koprodukčné fórum a networkingové podujatie pre filmové projekty zamerané na mladé publikum, ktoré hľadajú koproducenta, distribútora, predajcu alebo vysielateľa. Je súčasťou festivalu Kids Kino International Film Festival, ktorý sa koná koncom septembra.
  

 

 


publikované:
aktualizované: 29.05.2015