English                                                        Sobota 25.06.2022, 01:16

Workshopy - aktuálne uzávierky prihlášok

  EAVE: Marketing Workshop

Uzávierka: 12. 7. 2022
Termín: 8. – 13. 11. 2022, Luxemburg, Luxembursko
Kategória: workshop
Oblasť: filmový marketing
Cieľová skupina: producenti, distribútori, sales agenti


EAVE Marketing Workshop je intenzívny a komplexný workshop určený filmovým profesionálom. Worskhop oboznamuje účastníkov o najnovších marketingových trendoch a možnostiach, rozoberá všetky potrebné marketingové stratégie - od ranej fázy vývoja filmu, cez postprodukciu, až po festivalové stratégie a distribúciu.
  European Short Pitch

Uzávierka: 22. 7. 2022
Termín: scenáristický workshop (14. – 18. 11. 2022, online) / koprodukčné fórum (február 2023)
Kategória: workshop, koprodukčné fórum
Oblasť: krátky film
Cieľová skupina: scenáristi, režiséri, producenti


European Short Pitch (ESP) je podujatie zamerané na propagáciu európskych koprodukcií krátkych filmov, ktoré kombinuje rezidenčný scenáristický workshop, online stretnutia a koprodukčné fórum. Spája scenáristov a profesionálov z celej Európy.
  MIDPOINT Shorts

Uzávierka: 22. 7. 2022
Termín: W1: 13. – 18. 11. 2022, Praha, ČR / W2: január 2023, Terst, Taliansko
Kategória: workshop
Oblasť: krátky profesionálny alebo absolventský film
Cieľová skupina: študenti, začínajúci filmoví profesionáli


MIDPOINT Shorts je vzdelávací program určený pre mladých a začínajúcich filmových tvorcov s absolventskými či profesionálnymi krátkymi filmami. Vybrané budú 4 projekty krátkych filmov, pochádzajúce prevažne zo strednej a východnej Európy, ktorých kreatívne tímy skladajúce sa zo scenáristu, režiséra a producenta absolvujú 2 intenzívne rezidenčné workshopy zamerané na vývoj scenára a projektu.
  

 

 


publikované:
aktualizované: 29.05.2015