English                                                        Utorok 07.12.2021, 09:06

Sofia Meetings


MFF Sofia

Termín a miesto konania: 16. – 20. 3. 2022, Sofia, Bulharsko 
Uzávierka: Feature Films Pitching: 11. 12. 2021 / Works in Progress: 11. 1. 2022
Kategória: pitching / prezentácia
Oblasť: hraný film (prvý, druhý alebo tretí)
Cieľová skupina: režiséri, producenti

Sofia Meetings má tri kategórie: Feature Films Pitching je prezentácia projektov prvých, druhých a tretích hraných filmov, hľadajúcich koproducentov, prípadne financovanie z medzinárodných zdrojov; TV Series Pitching je prezentácia pripravovaných TV seriálov a Works in Progress je určená filmom v postprodukcii, ktoré hľadajú festival na premiéru. Súčasťou programu sú odborné sprievodné podujatia: workshopy a panelové diskusie na aktuálne témy z audiovizuálneho priemyslu.

Podujatia sa koná počas MFF Sofia a každý rok sa ho zúčastňuje vyše sto rozhodujúcich filmových profesionálov: producenti, distributéri, zástupcovia filmových trhov, predajné spoločnosti, filmové fondy, TV nákupcovia a taktiež zástupcovia kľúčových filmových festivalov.

Požadované materiály:
- logline
- synopsa
- treatment / scenár
- režisérska explikácia
- krátka biografia režiséra
- informácie o producentskej spoločnosti
- rozpočet projektu
- finančný plán

web: sofiameetings.siff.bg/
kontakt: sofiameetings@siff.bg

publikované: 22.11.2013
aktualizované: 23.11.2021