English                                                        Utorok 07.12.2021, 08:55

Ji.hlava Film Fund

  Uzávierka: 31. 7. 2021
Kategória: fond
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: tvorcovia dokumentárnych filmov

Ji.hlava Film Fund ponúka podporu vo forme vizuálnej a zvukovej post-produkcie pre stredometrážne a dlhometrážne dokumentárne a hybridné projekty vo fáze produkcie a post-produkcie natočené v regióne strednej a východnej Európy s plánovanou premiérou na jeseň 2021. Premiéra dokončeného filmu bude uvedená v rámci MFDF Ji.hlava 2021.

Cieľom fondu je podporiť projekty talentovaných filmárov s výrazným rukopisom pri realizácii projektov zameraných na súčasnú tematiku a dopomohli im taktiež k úspechu v zahraničí.

Uzávierka prihlášok: 31. júl 2021

Prihlasovací formulár: JI.HLAVA FILM FUND


web: https://www.ji-hlava.cz/ji-hlava-film-fund

publikované: 12.04.2017
aktualizované: 12.07.2021