English                                                        Utorok 07.12.2021, 09:29

IDFA Forum


 

Termín a miesto konania:
22. – 26. 11. 2021, Amsterdam, Holandsko
Uzávierka:
2. 8. 2021
Kategória: pitching, networking
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri, nákupcovia, distributéri, filmoví profesionáli, fondy

IDFA Forum je najväčšie a najvplyvnejšie miesto stretnutia pre dokumentaristov, producentov, súkromných investorov, fondy a ostatných filmových profesionálov. Podujatie má za cieľ uľahčiť financovanie dôležitých a jedinečných dokumentárnych filmov, či už  jednotlivých dokumentov, seriálov alebo rozvíjajúcich sa nových formátov médií.

Počas trojdňového fóra IDFA približne 50 tímov zložených z dvojice nezávislý producent a režisér prezentuje svoje projekty, ktoré vybrali experti zo strany Forum. Každý z projektov je iný či už z pohľadu témy, stupňa financovania alebo stupňa vývoja.

Uzávierka prihlášok: 2. august 2021

IDFA Forum sa skladá z rôznych formátov: Producers Connection, Forum Pitch, Rough Cut Presentations, DocLab Forum. Viac o nich nájdete tu: https://www.idfa.nl/en/info/idfa-forum-setup  

Ak ste producent a váš projekt nebol vybratý, môžete sa podujatia zúčastniť ako "pozorovateľ". Je to skvelá príležitosť ako nadviazať kontakt s poprednými profesionálmi v odvetví dokumentaristiky, zistiť ako podajatie funguje z hľadiska toho, čo chcú vysielatelia a pripraviť sa na svoju budúcu účasť.

Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete tu: https://www.idfa.nl/en/info/checklist-for-idfa-forum-entry 

web: https://www.idfa.nl/en/info/idfa-forum
kontakt: idfaforum@idfa.nl  
súvisiace odkazy: Docs for Sale

publikované: 18.08.2014
aktualizované: 07.07.2021