English                                                        Utorok 07.12.2021, 11:05

Works in Progress @KVIFF

  Termín a miesto konania: tba, MFF Karlove Vary
Uzávierka: 15. 5. 2021
Kategória: prezentácia
Oblasť: hraný a dokumentárny film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: režiséri a producenti hraných filmov

Podujatie Works in Progress sa každoročne koná počas MFF Karlove Vary a prináša prierez najnovšou filmovou produkciou krajín strednej a východnej Európy, Balkánu, bývalého Sovietskeho zväzu, západnej Ázie a severnej Afriky. Vybrané projekty sa predstavia medzinárodným nákupcom, distribútorom a dramaturgom filmových festivalov.

Works in Progress je tento rok prvýkrát otvorený aj dokumentárnym filmom, čo znamená, že Docs in Progress ako samostatný program zaniká.

Works in Progress @KVIFF udelí dve finančné a jednu postprodukčnú cenu.

Uzávierka prihlášok: 15. 5. 2021

Podmienky
: celovečerný film (min. 60 minút) musí byť v dobe prezentácie vo fáze neskorej produkcie (týka sa iba dokumentárnych filmov), v postprodukcii alebo práve dokončený s plánovanou premiérou po MFF Karlove Vary; nesmie mať sales agenta; film nesmie byť pred MFF KV prezentovaný na podobnom podujatí;

Materiály potrebné pre prihlásenie: vyplnený formulár, max. 20 minútová ukážka hrubého strihu, prvých 5 minút z filmu, obidve ukážky musia mať anglické titulky, prípadne ďalšie materiály k filmu (napr. presskit)

Forma prezentácie: 15-minútová prezentácia (vrátane ukážok)


Prihláška: https://www.kviff.com/cs/filmovi-profesionalove/works-in-progress/submission-form/
web: http://www.kviff.com/cs/filmovi-profesionalove/works-in-progress

publikované: 11.04.2016
aktualizované: 07.04.2021