English                                                        Utorok 07.12.2021, 09:39

Venice Production Bridge – Venice Gap-Financing Market

  Termín a miesto konania: 3. – 5. 9. 2021, Benátky, Taliansko
Uzávierka: 16. 5. 2021
Kategória: trh / prezentácia filmov / networking
Oblasť: celovečerný hraný, dokumentárny film, VR
Cieľová skupina: režiséri a producenti

Venice Gap-Financing Market je industry podujatie určené režisérom a producentom celovečerných hraných a dokumentárnych projektov v posledných fázach vývoja, ktoré majú zabezpečených min. 70% rozpočtu a hľadajú minoritných koproducentov (VR hrané/dokumentárne/animované projekty musia mať zabezpečených min. 30% z celkového rozpočtu).

Trojdňové podujatie, ktoré sa koná počas Medzinárodného filmového festivalu Benátky poskytuje vybraným filmovým profesionálom príležitosť dofinancovať pripravované filmy vďaka one-to-one stretnutiam s potenciálnymi medzinárodnými partnermi (producenti, sales agenti, distribútori, vysielatelia, zástupcovia fondov...).

Venice Gap-Financing Market je súčasťou platformy Venice Production Bridge.

Podmienky prihlásenia >>TU<<

Uzávierka prihlasovania: 16. máj 2021

web: https://www.labiennale.org/en/cinema/2020/venice-gap-financing-market

 

publikované:
aktualizované: 22.02.2021