English                                                        Utorok 14.07.2020, 09:30

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  MIA | Co-Production Market & Pitching Forum

Uzávierka: 26. 7. 2020
Termín: 14. – 18. 10. 2020, Rím, Taliansko
Kategória: networking, koprodukčný trh
Oblasť: filmové podnikanie
Cieľová skupina: producenti, distributéri, filmové inštitúty, fondy na podporu audiovízie, filmové komisie, filmové festivaly...


Skombinujte filmové podnikanie s atmosférou Ríma - už v októbri! Od roku 2006 sa kupujúci, predávajúci a producenti z celého sveta stretávajú na nezameniteľných terasách historického centra Ríma, aby si užili slnečnú stránku filmového biznisu.
  East Silver Market

Uzávierka: 31. 3. 2020 (dokončené v roku 2019) / 31. 5. 2020 (dokončené v roku 2020) / 31. 7. 2020 (v hrubom zostrihu)
Termín: 27. 10. - 1. 11. 2020, počas MFDF Ji.hlava, ČR
Kategória: trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: pre profesionálov (nákupcovia, distribútori, zástupcovia festivalov a televíznych staníc, novinári, producenti a ďalší)


Hlavným účelom East Silver je propagovať autorské dokumentárne filmy zo strednej a východnej Európy a zvyšovať ich šance na medzinárodné distribučné uvedenie, čoho sa dosahuje najmä sprostredkovaním kontaktov medzi kľúčovými filmovými profesionálmi a samotnými tvorcami a producentmi. Každoročne sa koná počas MFDF Ji.hlava.
  DOK Leipzig Co-Pro Market

Uzávierka: 1. 8. 2020
Termín: 26. – 27. 10. 2020, Leipzig, Nemecko
Kategória: financovanie, koprodukcie
Oblasť: dokumentárne filmy, animované dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti


DOK Leipzig Co-Pro Market je medzinárodne uznávaná platforma pre producentov, ktorí hľadajú zahraničných koprodukčných partnerov a finančné zdroje pre svoje nové filmové projekty v exkluzívnom a intímnom prostredí.
  IDFA Forum

Uzávierka: 1. 8. 2020
Termín: 23. – 27. 11. 2020, Amsterdam, Holandsko
Kategória: pitching, networking
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri, nákupcovia, distributéri, filmoví profesionáli, fondy


Prihláste sa na IDFA Forum, najväčšie a najvplyvnejšie miesto stretnutia pre režisérov, producentov, súkromných investorov, fondy a ostatných filmových profesionálov v odvetví dokumentárnych filmov.
  Connecting Cottbus

Uzávierka: 15. 7. 2020 cocoPITCH (projekt vo vývoji) / 20. 8. 2020 cocoWiP
Termín: 4. – 6. 11. 2020, v rámci FF Cottbus, Nemecko
Kategória: koprodukčný trh filmových projektov
Oblasť: celovečerné hrané filmy
Cieľová skupina: producenti, filmoví profesionáli


Connecting Cottbus je koprodukčný trh filmových projektov, ktorý prebieha počas medzinárodného festivalu filmov zo strednej a východnej Európy FilmFestival Cottbus. Porota vyberie 10 projektov na platformu coco Pitch a 5 projektov pre coco Work in Progress.
  Apulia Film Forum

Uzávierka: 31. 8. 2020
Termín: 8. - 10. 10. 2020, Monopoli, Taliansko
Kategória: koprodukčné fórum
Oblasť: hraný a dokumentárny film
Cieľová skupina: producent


Apulia Film Forum má za cieľ podporiť koprodukciu a spoluprácu medzi zúčastnenými profesionálmi, ako aj zviditeľniť taliansky región Puglia ako vhodnú lokáciu na natáčanie.
  Cartoon Springboard

Uzávierka: 4. 9. 2020
Termín: 27. – 29. 9. 2020, Valencia, Španielsko
Kategória: pitchingové fórum / vzdelávanie
Oblasť: animovaný film
Cieľová skupina: začínajúci tvorcovia animovaných filmov


Prezentačné podujatie Cartoon Springboard je zamerané na zlepšenie prezentačných schopností mladých talentovaných tvorcov animovaných filmov. Počas dvojdňového podujatia dostanú účastníci spätnú väzbu svojho prejavu i projektu od publika medzinárodných expertov.
  Les Arcs: Podujatia pre profesionálov

Uzávierka: 7. 9. 2020 Coproduction Village / tba Work-in-Progress
Termín: 12. – 15. 12. 2020, Les Arcs, Francúzsko
Kategória: koprodukčné fórum, Projects-in-Development, Works-in-Progress
Oblasť: koprodukcie, financovanie
Cieľová skupina: projekty vo vývoji a v postprodukcii, s koprodukčným potenciálom


Súčasťou festivalu európskych filmov Festival de Cinema Europeen des Arcs je aj podujatie pre filmových profesionálov Les Arcs 1950 Coproduction Village, ktoré zahŕňa Projects in Development a Work in Progress.
  Docs for Sale

Uzávierka: 15. 9. 2020
Termín: 20. – 26. 11. 2020, Amsterdam, Holandsko
Kategória: filmový trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri, nákupcovia, distributéri


Docs for Sale sa po rokoch svojho pôsobenia stal filmovým trhom svetových premiér v oblasti dokumentárnej tvorby.
  Agora Industry - Thessaloniki IFF

Uzávierka: 20. 7. 2020 (koprodukčné fórum) / 14. 9. 2020 (works in progress) / 15. 10. 2020 (filmový trh)
Termín: 7. – 14. 11. 2020, Thessaloniki, Grécko
Kategória: filmový trh / pitching
Oblasť: celovečerné hrané filmy
Cieľová skupina: producenti


Počas MFF Thessaloniki sa už od roku 2005 pravidelne koná aj filmový trh Agora. Tento ročník sa uskutoční 7. – 14. 11. 2020, pričom jeho zámerom je prepájať filmových profesionálov z juhovýchodnej a strednej Európy, Balkánu a Stredozemia so medzinárodnými odborníkmi, konzultantmi, profesionálmi a spolupracovníkmi.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015