English                                                        Piatok 24.03.2023, 20:54

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  CEDOC Market

Uzávierka: 31. 3. 2023
Termín: 28. 5. – 4. 6. 2023, Krakov, Poľsko
Kategória: Filmový trh
Oblasť: Dokumentárny film
Cieľová skupina: Producenti, režiséri


CEDOC Market, teda Central European Documentary Co-production Market je koprodukčný trh Filmového festivalu Krakov určený dokumentárnym filmom zo strednej Európy vo fáze vývoja alebo ranej produkcie. Vybrané projekty budú mať možnosť stretnúť sa s potenciálnymi koprodukčnými partnermi, no taktiež s filmovými fondmi, sales agentmi či distribútormi.
  Sunny Side of the Doc

Uzávierka: 6. 4. 2023
Termín: 19. – 22. 6. 2023, La Rochelle, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum / prezentácia projektov v pokročilom vývoji a produkcii
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiśeri, tvorcovia hier


Veľký dokumentárny filmový trh Sunny Side of the Doc vo francúzskom La Rochelle ponúka svojim návštevníkom okrem iného možnosť prezentovať svoje projekty medzinárodnému publiku zloženého z potenciálnych koproducentov, vysielateľov, distributérov a pod.
  Venice Production Bridge – Venice Gap-Financing Market

Uzávierka: 5. 5. 2023
Termín: 1. – 3. 9. 2023, Benátky, Taliansko
Kategória: trh / prezentácia filmov / networking
Oblasť: celovečerný hraný, dokumentárny, animovaný film, VR
Cieľová skupina: režiséri a producenti


Venice Gap-Financing Market je industry podujatie určené režisérom a producentom celovečerných hraných, dokumentárnych a animovaných projektov (a imerzívnych projektov v dĺžke aspoň 10 minút) v posledných fázach vývoja, ktoré majú zabezpečených min. 70% rozpočtu a hľadajú minoritných koproducentov.
  CINEKID - ScreeningClub

Uzávierka: 1. 7. 2023
Termín: 15. 10. – 31. 12. 2023, Amsterdam, Holandsko
Kategória: online databáza
Oblasť: tvorba pre deti
Cieľová skupina: režiséri, producenti


CINEKID - ScreeningClub je digitálna platforma poskytujúca priestor na prezentáciu viac ako 300 vybraných filmov určených pre deti, so zameraním na európsku produkciu. Väčšina európskych vysielateľov, ako aj medzinárodných filmových festivalov pre deti túto platformu využíva, rovnako ako aj sales agenti, programový riaditelia a distribútori.
  CINEKID - Junior Co-production Market

Uzávierka: 4. 7. 2023
Termín: 25. – 27. 10. 2023, Amsterdam, Holandsko
Kategória: koprodukčný trh
Oblasť: tvorba pre deti
Cieľová skupina: režiséri, scenáristi, producenti


Junior Co-production Market je medzinárodný dvojdňový koprodukčný trh, ktorý umožňuje producentom, vysielateľom a profesionálom zoznámiť sa s najnovšími projektmi určenými pre deti a podporiť tak medzinárodnú spoluprácu v prostredí určenom pre detskú tvorbu.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015