English                                                        Piatok 07.05.2021, 12:51

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  Cartoon Forum

Uzávierka: 10. 5. 2021
Termín: 20. – 23. 9. 2021, Toulouse, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum, koprodukcie
Oblasť: animovaný film - TV projekty
Cieľová skupina: animátori, producenti


Cartoon Forum je medzinárodné pitchingové a koprodukčné fórum pre animované televízne projekty. Dáva priestor tvorcom a producentom animovaných filmov nájsť zahraničných partnerov a urýchliť tak finalizáciu, financovanie a distribúciu ich projektov.
  Works in Progress @KVIFF

Uzávierka: 15. 5. 2021
Termín: tba, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: hraný a dokumentárny film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: režiséri a producenti hraných filmov


Podujatie Works in Progress sa každoročne koná počas MFF Karlove Vary a prináša prierez najnovšou filmovou produkciou krajín strednej a východnej Európy, Balkánu, bývalého Sovietskeho zväzu, západnej Ázie a severnej Afriky. Vybrané projekty sa predstavia medzinárodným nákupcom, distribútorom a dramaturgom filmových festivalov.
  Venice Production Bridge – Venice Gap-Financing Market

Uzávierka: 16. 5. 2021
Termín: 3. – 5. 9. 2021, Benátky, Taliansko
Kategória: trh / prezentácia filmov / networking
Oblasť: celovečerný hraný, dokumentárny film, VR
Cieľová skupina: režiséri a producenti


Venice Gap Financing Market je industry podujatie určené režisérom a producentom celovečerných hraných a dokumentárnych projektov v posledných fázach vývoja, ktoré majú zabezpečených min. 70% rozpočtu a hľadajú minoritných koproducentov (VR hrané/dokumentárne/animované projekty musia mať zabezpečených min. 30% z celkového rozpočtu).
  Docu Talents from the East @ Sarajevo FF

Uzávierka: 18. 5. 2021
Termín: 14. – 19. 8. 2021 Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Kategória: prezentácia
Oblasť: dokumentárny film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: producenti, režiséri


Prezentácia pripravovaných dokumentárnych filmov zo strednej a východnej Európy. Organizuje MFDF Ji.hlava.
  Agora Docs

Uzávierka: Docs in Progress, Pitching Forum 20. 4. 2021 / Doc Market 28. 5. 2021
Termín: 25. 6. – 4. 7. 2021, Thessaloniki, Grécko
Kategória: Prezentácia dokumentárnych projektov vo výrobe a v postprodukcii
Oblasť: Dokumentárny film
Cieľová skupina: Producenti, režiséri


V rámci Dokumentárneho festivalu Thessaloniki sa koná aj filmový trh Agora Docs, určený pre filmových profesionálov. Jeho súčasťou je mediatéka pre prihlásené dokumenty a niekoľko programov na vývoj a prezentáciu pripravovaných dokumentárnych filmov.
  CINEKID - Junior Co-production Market

Uzávierka: 1. 7. 2021
Termín: 18. – 22. 10. 2021, Amsterdam, Holandsko
Kategória: koprodukčný trh
Oblasť: tvorba pre deti
Cieľová skupina: režiséri, scenáristi, producenti


Junior Co-production Market je medzinárodný dvojdňový koprodukčný trh, ktorý umožňuje producentom, vysielateľom a profesionálom zoznámiť sa s najnovšími projektmi určenými pre deti a podporiť tak medzinárodnú spoluprácu v prostredí určenom pre detskú tvorbu.
  East Silver Market

Uzávierka: 31. 3. 2021 (dokončené v roku 2020) / 31. 5. 2021 (dokončené v roku 2021) / 31. 7. 2021 (v hrubom zostrihu)
Termín: 26. 10. – 31. 10. 2021, počas MFDF Ji.hlava, ČR
Kategória: trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: pre profesionálov (nákupcovia, distribútori, zástupcovia festivalov a televíznych staníc, novinári, producenti a ďalší)


Hlavným účelom East Silver je propagovať autorské dokumentárne filmy zo strednej a východnej Európy a zvyšovať ich šance na medzinárodné distribučné uvedenie, čoho sa dosahuje najmä sprostredkovaním kontaktov medzi kľúčovými filmovými profesionálmi a samotnými tvorcami a producentmi. Každoročne sa koná počas MFDF Ji.hlava.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015