English                                                        Piatok 20.05.2022, 03:46

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  CINEKID - Junior Co-production Market

Uzávierka: 1. 7. 2022
Termín: 18. – 21. 10. 2022, Amsterdam, Holandsko
Kategória: koprodukčný trh
Oblasť: tvorba pre deti
Cieľová skupina: režiséri, scenáristi, producenti


Junior Co-production Market je medzinárodný dvojdňový koprodukčný trh, ktorý umožňuje producentom, vysielateľom a profesionálom zoznámiť sa s najnovšími projektmi určenými pre deti a podporiť tak medzinárodnú spoluprácu v prostredí určenom pre detskú tvorbu.
  East Silver Market

Uzávierka: 31. 3. 2022 (dokončené v roku 2021) / 31. 5. 2022 (dokončené v roku 2022) / 31. 7. 2022 (v hrubom zostrihu)
Termín: 25. – 30. 10. 2022, počas MFDF Ji.hlava, CZ
Kategória: trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: pre profesionálov (nákupcovia, distribútori, zástupcovia festivalov a televíznych staníc, novinári, producenti a ďalší)


Hlavným účelom East Silver je propagovať autorské dokumentárne filmy zo strednej a východnej Európy a zvyšovať ich šance na medzinárodné distribučné uvedenie, čoho sa dosahuje najmä sprostredkovaním kontaktov medzi kľúčovými filmovými profesionálmi a samotnými tvorcami a producentmi. Každoročne sa koná počas MFDF Ji.hlava.
  CINEKID - ScreeningClub

Uzávierka: 12. 9. 2022
Termín: 15. 10. – 31. 12. 2022, Amsterdam, Holandsko
Kategória: online databáza
Oblasť: tvorba pre deti
Cieľová skupina: režiséri, producenti


CINEKID - ScreeningClub je digitálna platforma poskytujúca priestor na prezentáciu viac ako 300 vybraných filmov určených pre deti, so zameraním na európsku produkciu. Väčšina európskych vysielateľov, ako aj medzinárodných filmových festivalov pre deti túto platformu využíva, rovnako ako aj sales agenti, programový riaditelia a distribútori.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015