English                                                        Piatok 26.02.2021, 08:28

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  Meeting Point Vilnius

Uzávierka: 28. 2. 2021
Termín: 14. 4. – 16. 4. 2021, Vilnius, Litva (online)
Kategória: trh / prezentácia filmov v post-produkcii / networking
Oblasť: celovečerný hraný, dokumentárny a animovaný 1. a 2. film
Cieľová skupina: režiséri a producenti


Meeting Point – Vilnius je podujatie zamerané na celovečerné hrané, dokumentárne a animované debuty európskych režisérov, ktoré sa bude konať v rámci Medzinárodného filmového festivalu Vilnius.
  Sheffield Doc/Fest Marketplace

Uzávierka: MeetMarket: 15. 2. 2021 / Arts Talent Market: 1. 3. 2021
Termín: jún 2021, Sheffield, Veľká Británia
Kategória: trh, pitching
Oblasť: dokumentárne filmy, nové médiá
Cieľová skupina: režiséri a producenti


Sheffield Doc/Fest Marketplace je filmový trh a pitchingové fórum zamerané na dokumentárny film a non-fiction tvorbu. Ponúka možnosť stretnúť viac ako 300 zástupcov fondov, televízií, distributérov čo festivalov
  FIDLab

Uzávierka: 5. 3. 2021
Termín: júl 2021, Marseille, Francúzsko
Kategória: Koprodukčná platforma
Oblasť: Hrané a dokumentárne filmy
Cieľová skupina: Producenti, režiséri


FIDLab je koprodukčná platforma festivalu FIDMarseille určená umelecky odvážnym hraným i dokumentárnym filmom rôznej dĺžky v štádiu vývoja, produkcie alebo postprodukcie. Súčasťou podujatia sú individuálne stretnutia s producentmi, distribútormi a ďalšími decisionmakermi.
  DocsBarcelona Industry

Uzávierka: Public Pitch, Doc Series Meetings, Speed Meetings 25. 2. 2021 / Rough Cut Pitch 9. 3. 2021
Termín: 24. – 28. 5. 2021, Barcelona, Španielsko
Kategória: Prezentácia dokumentárnych projektov v rôznych fázach
Oblasť: Dokumentárny film a série
Cieľová skupina: Producenti, režiséri


Industry podujatie festivalu DocsBarcelona zamerané na financovanie umožňuje prezentovať dokumentárne filmy a série vo fáze vývoja, produkcie i postprodukcie pred zástupcami televízií, VOD platforiem, fondov, sales agentmi a ďalšími expermti.
  Venice Production Bridge – Venice Gap-Financing Market

Uzávierka: 16. 5. 2021
Termín: 3. – 5. 9. 2021, Benátky, Taliansko
Kategória: trh / prezentácia filmov / networking
Oblasť: celovečerný hraný, dokumentárny film, VR
Cieľová skupina: režiséri a producenti


Venice Gap Financing Market je industry podujatie určené režisérom a producentom celovečerných hraných a dokumentárnych projektov v posledných fázach vývoja, ktoré majú zabezpečených min. 70% rozpočtu a hľadajú minoritných koproducentov (VR hrané/dokumentárne/animované projekty musia mať zabezpečených min. 30% z celkového rozpočtu).
  Agora Docs

Uzávierka: Docs in Progress, Pitching Forum 20. 4. 2021 / Doc Market 28. 5. 2021
Termín: 25. 6. – 4. 7. 2021, Thessaloniki, Grécko
Kategória: Prezentácia dokumentárnych projektov vo výrobe a v postprodukcii
Oblasť: Dokumentárny film
Cieľová skupina: Producenti, režiséri


V rámci Dokumentárneho festivalu Thessaloniki sa koná aj filmový trh Agora Docs, určený pre filmových profesionálov. Jeho súčasťou je mediatéka pre prihlásené dokumenty a niekoľko programov na vývoj a prezentáciu pripravovaných dokumentárnych filmov.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015